Blog

Hvad er data discovery?

Hvordan holder du styr på din virksomheds databeholdning med den stigende mængde af data, som indsamles? Og hvordan kan løst forbundne datamængder klassificeres og analyseres for større effektivitet og et stærkere udgangspunkt for at overholde GDPR? Data Discovery er en proces, der bygger bro mellem adskilte datasæt og afslører nye forbindelser og indsigter.

Med databeskyttelsesregulativer som GDPR er virksomheder nødt til at holde et vågent øje med mængden og typen af data, som de lagrer.

Hvis du forsøger at få et overblik over hvordan din virksomhed behandler data, samt hvilke og hvor meget data der lagres, bliver du nødt til at kortlægge det.

Du kan godt forvente at blive overrasket over omfanget. De fleste virksomheder, ved slet ikke hvilke data de har liggende, før de ser det. Og ofte opdager de personfølsom data på uventede steder.

Data discovery kort fortalt

Data discovery betegner en process, der har til mål at indsamle og konsolidere data fra flere databaser til en enkelt kilde. Det kan enten gøres manuelt eller automatisk.

Manuel data discovery er en tidskrævende proces. Dataspecialister kortlægger data manuelt alt efter hvilke data der er tilgængelige, hvor det opbevares, og hvad der er behov for at levere.

Normalt lokaliserer man filer, åbner dem og evaluerer hvilken type data de indeholder. Derefter klassificerer og kategoriserer man filerne og gemmer så denne data i et regneark.

Lyder det omstændigt?

Selvom det kan lyde som en simpel opgave, plejede det at kræve stor teknisk viden at styre en data discovery proces. Og helt vildt meget tid.

Forestil dig, at du har fået til opgave at lokalisere og klassificere samtlige filer i en virksomhed med hundrede medarbejdere. Suk.

Men så kom machine learning og AI!

Data discovery processen kan nu automatiseres fuldt ud. Det gør det muligt at lokalisere, konsolidere og klassificere enorme mængder data med blot et klik på en knap.

AI data mapping to find personal data across systems
Cookie Information bruger AI data mapping til at opdage personfølsom data i systemer.

Lær dine data at kende

Data discovery er et vigtigt skridt mod at forstå hvilken data du har, hvor det opbevares, og hvordan den bruges. Ved at gøre brug af en række værktøjer kan du blive klogere på de forskellige lokationer hvor dine data opbevares, og hvilken type af information de indeholder. Data discovery kan bruges til forskellige formål:
  • Identificere hvilke netværk der indeholder sensitiv information.
  • Monitorere risici relateret til følsom data.
  • Afdække huller i dine eksisterende sikkerhedspolitikker.
  • GDPR dokumentation.

I de seneste år har data discovery været en prioritet for mange virksomheders it-sikkerhedsafdelinger.

Med et stigende fokus på GDPR og beskyttelse af personfølsomme data har virksomheder brug for en måde at sikre, at de nemt kan holde tilsyn med følsomme data.

Data discovery hjælper således virksomheder med at overholde databeskyttelsesreglerne og beskytte sig mod sikkerhedsbrud.

Hvorfor bør jeg interesserer mig for data discovery?

Virksomhederne indsamler flere data end nogensinde før. Antallet af forskellige datakilder og -formater stiger nærmest dag for dag.

Med det øgede fokus på databeskyttelse og regeringernes indgreb over for virksomheder, der ikke overholder reglerne, bør overholdelse af databeskyttelsesreglerne stå øverst på virksomhedernes dagsordener.

Implementering af politikker for datastyring er en begyndelse. Men for mange virksomheder synes den begrænsende faktor at være håndhævelsen af disse politikker på operationelt niveau.

I de tilfælde kan automatiseret data discovery være en stor hjælp.

Målet med data discovery er at opdage personfølsomme data og data, der på anden vis overtræder reglerne. Disse oplysninger kan derefter forvaltes på ansvarlig vis, beskyttes, og i sidste ende bortskaffes, når de ikke længere er nødvendige.

Data discovery giver organisationer mulighed for at sikre at de overholder regulationer som GDPR. Data discovery giver indsigt i alle datalokationer på tværs af virksomheden, herunder endpoints og cloud-platforme.

Data discovery er enormt vigtigt, fordi det hjælper virksomheder med at:

  • overholde regler og bedste praksis. Data discovery kan f.eks. gøre det nemmere at identificere eventuelle GDPR-relaterede problemer i din organisation og løse dem hensigtsmæssigt.
  • lave en governance plan og sikre, at du har de rigtige værktøjer til at administrere dine data effektivt, uanset om det er on-premise eller med cloud-tjenester, såsom SaaS-applikationer.
  • finde ud af, hvor dine data befinder sig på tværs af forskellige systemer, så du kan beskytte dem mod cyberangreb og sørge for at de altid er sikret.

Ud over disse anvendelser af data discovery-teknologi hjælper data discovery dig med at identificere, hvor du er mest sårbar over for et sikkerhedsbrud.

Dette kan gøres ved at gennemgå registreringer af databevægelser eller ved at bruge specialiseret software, der scanner efter alle relevante filer på et netværk.

Data discovery: din nye compliance-helt

Har du et komplet overblik over alle de data, du gemmer? Hvis du kan svare “ja”, så klap dig selv på skulderen.

Men erfaring siger os, at det ikke er tilfældet for mange virksomheder – og det medfører alvorlige risici for overtrædelse af reglerne.

Data discovery er en glimrende måde at udbygge dit databeskyttelsesprogram på.

See all your violations with Data Discovery

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du vil have et komplet overblik over din databeholdning og en nem måde at monitorere din virksomheds compliance på, så har vi din ryg.

Data Discovery by Cookie Information dækker alle dine privatlivs- og databeskyttelsesbehov. Vores data discovery løsning lokaliserer og klassificerer automatisk alle dine filer, emails og dokumenter ved hjælp af AI data mapping. Samlet ét sted.

Det betyder, at du aldrig mere skal gennemgå hundredevis af filer manuelt. Eliminér menneskelige fejl, og overse aldrig et stykke personlig information igen. Vores AI lader ingen filer stå uberørt.

Data discovery sparer dig tid og resurser ved at gøre det nemmere for sikkerhedsansvarlige eller DPO’er at identificere fortrolige, proprietære eller på anden vis følsomme data, på tværs af hele din organisation.

Med indsigt på afdelings- og medarbejderniveau bliver det nemmere end nogensinde at løse compliance problemer.

Cookie Information giver dig automatisk besked, når følsom data opdages og tildeler den relevante medarbejder ansvaret for at agere.

På den måde vil du altid vide, hvor du står i forhold til at overholde GDPR. Og det bliver så let som ingenting at demonstrere at du overholder reglerne.

Få Data Discovery

Og du skal aldrig kigge manuelt efter en fil igen. Din virksomheds personfølsomme data bliver fundet, kategoriseret og vist i én enkelt platform, så du kan handle på risici og overtrædelser.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Den bedste Consent Manager for virksomheder og organisationer

250,000 websites bruger allerede vores samtykkeløsning til at overholde GDPR

Do your cookies comply with GDPR?

We can find out in minutes.