Vi sikrer at nettsteder og app’er er i samsvar med 

Persondataforordningen (GDPR)

Løsningen anbefales av:

 • Dansk Industri
 • Foreningen for Dansk Internet Handel
 • Danske Medier
 • ISOBRO

Våre kunder i Danmark er:

 • 95% av dagligvarehandelen
 • 60% av de mest benyttede webshop’er
 • 50% av C20 virksomhetene
 • 40% av Top100 mest besøkte nettsteder
 • 30% av innsamlingsorganisasjonene
 • 20% av alle kommuner og regioner

Foreløpig er ca 50 nettsteder i drift i Norge.

Forbrugerrådet Tænks Cookiedeklaration

Referencer

Vi leverer til alt fra C20 selskaber, krævende ministerier, kommuner, webshops og innovative start-ups.

Forbrugerrådet Tænks Cookiedeklaration

Erhvervsstyrelsen                                                                                                                                                                 

Du skal ha en komplett løsning for cookiedeklarasjon for …

… å overholde Persondataforordningen

Vi bidrar til å sikre at våre kunder alltid har en oppdatert og korrekt deklarasjon av cookies og andre tracking teknologier som deres nettsteder setter. Vi leverer også den nødvendige juridiske dokumentasjon som kreves. Samtidig samler vi inn og  dokumenterer vi hver eneste brukers samtykke slik lovverket krever.

… å forhindre at andre virksomheter kan målrette annonser til dine kunder og andre brukere av dine nettsteder

90% av alle nettsteder sender data om brukerne til virksomheter som de ikke har databehandleravtale med. Hvis man ikke fjerner disse datastrømmene, kan deres brukere bli møtt med reklamer fra deres konkurrenter, når brukerne går inn på sosial medier eller nyheysmedier.

Vi sikrer samsvar

 – både eksternt og internt samsvar

1. Lovpålagt dokumentasjon
 • Vi deklarerer cookies og 10 andre sporingsteknologier. Ingen finner mer enn vår løsning, og løsningen i kontinuerlig utvikling.
 • Vi undersøker hele nettstedet, også bak logg inn
 • Vi holder deklarasjonen løpende oppdatert
 • Vi leverer lovpålagt juridisk dokumentasjon
2.Innhenting av samtykke
 • Vi innhenter og oppbevarer hver eneste brukers samtykke
 • Vi sikrer at samtykket kan trekkes tilbake
 • Vi gjør det mulig å holde forskjellige cookies tilbake inntil samtykke er registrert
 • Vi dokumenterer hvert samtykke juridisk korrekt i 11 dimensjoner
 • Vi bistår aktivt dersom dere får tilsyn
3. Databehandleravtaler
 • Vi dokumenterer hvem dere bør inngå databehandleravtaler med
 • Vi dokumenterer at deres databehandleravtaler blir overholdt
4. Internt samsvar
 • Vi dokumenterer hvem deres nettsteder og app’er sender data til
 • Vi gir grunnlag for at dere kan beslutte hvem dere vil dele data med
 • Vi gjør det enkelt å fjerne uønskede datastrømmer

Vi er din garanti

 • Vi fjerner deres juridiske eksponering.
  Vi hjelper dere om dere får et tilsyn.
 • Vi sparer dere for mye tid.
  Vi gjør jobben for dere. Dere kopiere kun et script inn på deres hjemmeside, så gjør vi resten. 
 • Vi sparer dere for kostnader.
  Vår løsning brukes av mange. Det er billigere enn å lage en selv. 

‘I Kræftens Bekæmpelse har vi haft et givtigt samarbejdet med Cookie Information siden marts 2015. Deres løsning er nem at implementere og rulle ud og giver os månedlige opdateringer over, hvilke cookies der til enhver tid findes på vore sites. I starten var vi også ret overrasket over, hvor mange cookies der rent faktisk sniger sig ind ad bagvejen, når man integrerer med de sociale medier.

For os er det vigtigt, ikke alene at overholde cookiebekendtgørelsen, men også at give vores brugere mulighed for selv at fravælge de forskellige kategorier af cookies, hvilket Cookie Informations løsning fint understøtter. Endelig bruger vi Cookie Information som sparringpartner til løbende at forholde os kritisk til lødigheden af de cookies, vi sætter. Konkret har det f.eks. ført til, at vi har smidt AddThis på porten.

I Kræftens Bekæmpelse kører Cookie Informations løsning efter en fælles skabelon på indtil nu ni domæner, og der er med sikkerhed flere på vej.’

TOR ØYAN, CHEFKONSULENT, KRÆFTENS BEKÆMPELSE

Ring

Skriv til

             jma@cookieinformation.com

eller