Hva er GDPR? Hvilken betydning har dette for cookiene på ditt nettsted?

Hva er GDPR? Hvilken betydning har dette for cookiene på ditt nettsted?

Alle har hørt om GDPR, men hva betyr det egentlig, og hvilke konsekvenser har dette for de cookies som nettstedet ditt benytter? Her forklarer vi kort reglene for bruk av cookies og hvordan du på en enkel måte kan overholde dem.


HVA ER GDPR?

Personopplysningsloven er den norske versjonen av EUs Persondataforordning (GDPR) som er utarbeidet og vedtatt av den Europeiske Unionen. Lovens formål er å sikre at virksomheter overholder kravene til behandling av de europeiske innbyggeres personopplysninger. Det betyr at alle virksomheter er pålagt å sikre innbyggernes datasikkerhet, privatliv og fortrolig behandling av data.

Link: Overholder mitt nettsted GDPR for cookies - sjekkliste

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?

Personopplysninger er alle typer av data som direkte eller indirekte (kryssreferert med andre data) kan identifisere en fysisk person (den registrerte). Avhengig av omfanget og formålet med behandlingen av personens personlige opplysninger, kan det oppstå en mulig sikkerhetsrisiko for den person dataene tilhører.

HVA ER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER?

Behandling skjer når man samler inn, har adgang til, oppbevarer, behandler og/eller deler personopplysninger.

NÅR BEHANDLER JEG PERSONOPPLYSNINGER?

Cookies samler inn og behandler dine besøkendes personopplysninger. Hver gang en person besøker deres nettsted lagres det cookies, det oppnås adgang til cookies og det endres data i cookies i den besøkendes nettleser. Det kan være alt fra opplysninger om språkinnstillinger, skjermstørrelse og innhold i innkjøpskurven, til opplysninger om IP-adresse, browservalg og adferd på nettet. De sporer (tracker) brukeren på nettet med det formål å skape en online profil av brukeren med henblikk på målrettet markedsføring.

Link: Hva er en cookie?

HVEM ER UNDERLAGT GDPR?

Virksomheter innenfor EU skal overholde GDPR over for alle internettbrukere uansett deres geografiske plassering, mens virksomheter utenfor EU skal overholde GDPR over for internettbrukere i EU. Norge er via EØS-avtalen forpliktet til å overholde GDPR og GDPR er implementert i form av Personopplysningsloven.

HVEM HAR ANSVARET FOR AT GDPR OVERHOLDES?

Det er nettstedets eier eller dataansvarlige (DPO) som har ansvaret for å overholde GDPR i forhold til de data nettstedets cookies behandler. Dette gjelder også ikke bare hjemmesidens egne cookies, men også tredjepartscookies fra eksempelvis Google Analytics, Facebook Pixel, YouTube eller Addthis.

Det er nødvendig å ha gyldige databehandleravtaler med de tredjeparter som behandler de besøkendes personopplysninger for at sikre at data blir behandlet etter lovens bestemmelser.

Link: 10 ting du bør vite før du velger en Consent Management Platform.

JEG ADMINISTRERER ET NETTSTED - HVA SKAL JEG GØRE?

Først og fremst skal du ha et gyldig cookie pop-up banner på nettstedet. En gyldig pop-up skal:  

  • Informere om hjemmesidens bruk av cookies og behandling av personopplysninger
  • Samle inn brukernes samtykke (og lagre dem i 5 år)
  • Gi brukerne mulighet for å takke nei til cookies (nei til å bli tracket)

Hva kan COOKIE INFORMATION hjelpe din virksomhet med?

Vi kan hjelpe deg til å nå det nivå av GDPR-compliance som du ønsker. Vi er en privacy-tech-virksomhet som leverer privacy-løsninger til virksomheters nettsteder. Vår samtykkeløsning brukes av over 1000 virksomheter, og samler årlig inn mer enn 15 milliarder samtykker world wide.

Cookie Informations samtykkeløsning for cookies inneholder:

  • Løpende scanning av nettstedet for cookies og andre trackingteknologier
  • Blokkering av cookies som overfører personopplysninger
  • Privacy controls (til- og fravalgsknapper)
  • Cookie samtykkebanner (som samler inn samtykker)
  • Cookiepolicy som løpende oppdateres og som lever opp til kravene om korrekt og transparent information for databehandling
  • Lagring av samtykker slik at de kan fremvises ved
  • Knowledge base (med detaljert information om alle cookies)

Link: Cookie Informations Samtykkeløsning

Bli GDPR cookie compliant allerede i dag! Book et møte med en av våre konsulenter, og kom i gang med en profesjonell løsning som også sikrer at dere forblir compliant over tid.

Book online mte cookie information norge