product icon dashboard

Hold orden på dine cookies

Når et nettsted benytter cookies, innebærer det som oftest at persondata blir behandlet. Behandling av persondata innebærer at nettstedet er underlagt og må tilfredsstille GDPR. Vårt Compliance Dashboard er spesielt utviklet for å gi deg et verktøy som kan hjelpe deg med å styre de cookies som dine nettsteder benytter. Dette gjør at du løpende kan overvåke og sikre at nettstedene tilfredsstiller GDPR og ePrivacy.

Med Compliance Dashboard er det enkelt å overvåke de cookies et enkelt nettsted benytter, eller å overvåke alle dine nettsteder på en gang. Dette gir deg grunnlag for å identifisere uønskede cookies, vurdere dine risiki knyttet til privacy-området, og løpende overvåke status for cookies på dine nettsteder.

Download Produkbeskrivelse

Se produkt presentasjonsvideo