GDPR-Løsning for medlemmer av Virke e-Handel og Trygg e-Handel

Bestill her

Løsningsbeskrivelse

Hvorfor er Virke opptatt av GDPR og Personvern?

GDPR og Personvern-reglementet er viktig for alle, ikke minst for de som eier og har nettsteder og nettbutikker som en sentral del av sin forretningsmodell. Derfor ønsker vi i Virke å bidra til at våre medlemmers nettbutikker og nettsteder tilfredsstiller alle lovkrav, og i tillegg støtter virksomheten og gir konkurransemessige fortrinn.

Vi har derfor inngått en samarbeidsavtale med Cookie Information AS. Cookie Information har i en årrekke samarbeidet med vår samarbeidspartner FDIH (Forening for Dansk Internett Handel) og mange danske e-handels bedrifter benytter derfor Cookie Informations løsninger.

Vår samarbeidsavtale innebærer følgende:

 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får 25 % rabatt på Cookie Informations løsninger for nettsteder og app’er
 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får til Cookie Informations support funksjon
 • Medlemmer i Virke e-handel og Trygg e-handel får til Cookie Informations kompetanse og rådgivningsfunksjon for GDPR for nettsteder og app’er

Om du lurer på hvorfor nettstedet ditt deler persondata uten har kjennskap til dette, kan du lese litt om dette lenger ned på siden her. Der finner du også en beskrivelse av hvilke krav GDPR og ePrivacy stiller til nettsteder her.

Må man innhente samtykke, eller er det tilstrekkelig med at brukeren gjør sine valg i nettleseren?

Vi har registrert at det pågår en diskusjon i Norge vedrørende om det er påkrevet med en samtykkeløsning som eksplisitt henter inn samtykke fra hver enkelt bruker eller om det er tilstrekkelig å henvise brukeren til selv å gjøre sine valg i sin egen nettleser.

Som eier og operatør av en nettbutikk eller et nettsted, vil det være mot dine interesser å la brukeren selv sette sine preferanser i nettleseren. Da mister du kontrollen. Når du har kontroll på datadelingen fra nettstedet, ønsker du at bruker sier OK, og aksepterer alle kategorier. Det gir den beste opplevelse for brukeren, og det beste resultatet for deg. Med en god cookiedeklarasjon øker du sannsynligheten for at kunden trykke «OK». Vår løsning gir deg også detaljert oversikt over fordelingen av brukere som aksepterer alt, og de som ikke gjør det. På dette grunnlag kan du optimere løsningen for å øke antall «OK».

For øvrig er det en bred konsensus innenfor EU at en egen samtykkeløsning er påkrevet.

Hva inneholder Cookie Informations løsning?

Den løsning som vi i samarbeid med Cookie Information tilbyr, er fleksibel og tilpasser deg dine krav og ønsker til innhold og layout. Den består av 3 forskjellige komponenter som vist i denne illustrasjonen og som du kan se i drift på www.tryggehandel.no:

gdpr losning

En «Widget» er en løsningskomponent, Vår widgeter kan kombineres på mange måter, men får å gjøre det enkelt, så har vi har valgt to standard oppsett for våre medlemmer.

 • Samtykke-widget. Dette er den komponenten som fremkommer når din kunde bruker nettbutikken for første gang. I utgangspunktet ønsker man at brukeren trykker «OK» direkte. Erfaringsmessig gjør de fleste det. Widgeten har en «Detaljer»-knapp som leder til mer informasjon.
 • Velge-widget: Denne har to funksjoner:
  • Velge kategori for visning i Deklarasjons-widget’en
  • Styre hvilke cookie-kategorier som brukeren velger å akseptere. Denne funksjonen er en opsjon som du kan velge å bruke eller ikke bruke. Om du velger å bruke den, må du implementere noe kode i nettstedet ditt. Dette er dokumentert på Cookie Informations nettsider, og i den bekreftelsen du mottar ved bestilling.
 • Deklarasjons-widget. Denne viser de cookies som settes i den kategorien som er valgt i Velge-widget’en.

Virkes standardløsninger

For å gjøre det så enkelt som mulig, har vi valgt å tilby deg å velge en av to standardløsninger:

 • Alternativ 1: Komplett løsning som stopper all setting av cookies og deling av persondata, før brukeren har gitt sitt samtykke. Brukeren kan også velge de kategorier vedkommende akseptere. Dette krever noe tilleggsarbeid i selve nettstedet
 • Alternativ 2: Løsning som deklarerer cookies og samler inn samtykker, men gir ikke brukeren mulighet for å velge kategorier.

Vi anbefaler at du velger Alternativ 1, men for å komme raskt i gang kan du starte med Alternativ 2 og oppgradere til Alternativ 1 når du er klar for dette.

Du bestiller løsningen ved å gå til bestillingsskjemaet

Bestill her

Priser og vilkår

Som medlem en Virke E-handel og Trygg E-handel får du 25% rabatt på Cookie Informations priser. Dette gjør at du får en anbefalt løsning til en gunstig pris.

Priser nettsteder:

Priser for nettsteder er en abonnementsavtale som løper 12 måneder av gangen og fornyes automatisk inntil du sier opp løsningen. Det er ingen oppsigelsestid, men innbetalt beløp krediteres ikke dersom du sier opp i løpet av en 12 måneders avtale. Prisene er som følger for en løsning med:

 • Cookiedeklarasjon med månedlig scanning
 • Samtykkeløsning med samtykkedatabase
 • Cookie Compliance Dashboard
 • Full support
Nettstedets størrelse Ordinær pris Medlemsrabatt Medlemspris
Mindre enn 500 URL'er 2400 25% 1800
Mellom 500 og 5000 URL'er 3600 25% 2700
Mer enn 5000 URL'er 5580 25% 4185

 

Priser Mobile App’er:

App’er prises pr analyse. Første analyse av en app inneholder en del grunnleggende oppsett og testing av senere oppgraderinger har en lavere kostnad. En analyse av en app inneholder:

 • Analyse av både Android og IOS-versjoner
 • Utarbeidelse av rapport med forslag til tiltak for å sikre samsvar med GDPR
 • Ny analyse etter at disse tiltak er gjennomført

 

Type mobil-app Ordinær pris Medlemsrabatt Medlemspris
Type 1: Ordinære app'er 12500 25% 9375
Type 2: App'er med begrenset funksjonalitet 7500 25% 5625
Type 3: Kompliserte app'er 15000 25% 11250

 

Hvorfor deler nettsteder persondata?

Mange vil lure på hvordan det kan ha seg at et nettsted deler persondata uten et eieren av nettstedet har kjennskap til dette. Man har jo som regel ikke bedt om at den som har utviklet nettstedet sørge for at det skjer ukontrollert deling av persondata.

Årsaken ligger i at nettsteder er bygget opp av «elektroniske legoklosser». Det kan være språkstyring, innloggingsfunksjoner, sosiale delingsknapper og mye annet. Som regel er dette gratiskomponenter som kan hentes inn for å gi et flott nettsted til en akseptabel kostnad. «Prisen» man betaler for dette er at disse gratiskomponentene lever sitt eget liv og deler persondata hver gang noen bruker nettstedet. En typisk situasjon er at komponenten deler data som kan indentifisere den enkelte bruker, sammen med metadata fra den siden brukeren er inne på. Når disse data sendes til eksterne markedsføringsdatabaser, kan de kombineres med andre data om den samme bruker. Med dette som utgangspunkt, er det enkelt å tilby målrettet markedsførings til den som betaler mest.

Derfor er det viktig for deg som eier av et nettsted, å analysere hvilke persondata ditt nettsted deler, og sikre at nettstedet ditt ikke motarbeider dine egne forretningsmessige interesser.

Hvilke krav stiller GDPR og ePrivacy-reglene til nettsteder?

I korte trekk stilles følgende hovedkrav til et nettsted:

 • Det skal dokumenteres om det settes cookies og om det deles persondata fra nettstedet
 • Om det deles persondata, skal følgende skje:
  • Det skal fremvises dokumentasjon på den deling av persondata som foregår, i form av en cookie-erklæring.
  • Det skal innhentes samtykke
   • Samtykket skal i ettertid kunne dokumenteres av eieren av nettstedet
   • Samtykket skal kunne endres av brukeren
  • Om det ikke deles persondata, skal følgende skje:
   • Det skal fremvises dokumentasjon på at det ikke deles persondata i form av en cookie-erklæring.
   • Det kreves ikke samtykkeløsning, men cookie-erklæringen skal kunne hentes frem på nettstedet.