Audit Tool – Chrome Extension

Med Audit Tool fra Cookie Information kan du raskt sjekke om nettstedet ditt har problemer med å overholde regelverket.

Beskrivelse av plugin

Cookie Compliance Audit Tool vurderer om nettstedet ditt oppfyller de nødvendige kravene for å overholde gjeldende personvernregler (ePrivacy, GDPR, CCPA etc.).

Denne utvidelsen gir deg informasjon om nettstedets datadeling: om det har en samtykke-popup for samtykke til cookies, om du kan si nei til cookies (opt-out), om det er forhåndsgodkjenning (holdes cookies tilbake før du gir samtykke), og hvis nettstedet har en policy for cookies.

Du kan vurdere hvilket som helst nettsted – inkludert ditt eget – for å avgjøre om du oppfyller de nødvendige kravene for overholdelse av ePrivacy og GDPR.

Denne utvidelsen er rettet mot nettsideeiere, DPO’er og selskapets juridiske avdelinger. Hensikten er å gi en rask oversikt over nettstedets GDPR-informasjonskapsel.

Disclaimer:

Denne Audit Toll er kun basert på 1 URL (indeks). Dette vil ikke gjenspeile overholdelsesnivået for hele nettstedet.
Vi foreslår at du ber om en mer inngående samsvarsrapport.

GDPR-shield

Egenskaper

  • Kontrollerer forhåndssamtykke
  • Kontrollerer ikke-nødvendige informasjonskapsler
  • Kontrollerer datadeling
  • Genererer rapport

Installasjonsbeskrivelse

Steg1

In your browser. Navigate to the Google Chrome Webshop OR click the download button at the top of the page.

ChromeStore

Steg2

Search for “Compliance Audit tool” and click the “Add to Chrome” button.

Søk Chrome Webshop

Husk å registrere
ditt domene for bruk

Før du kan bruke noen av utvidelsene våre, må du ha en registrert konto hos oss og domenet ditt godkjent