Webbläsartillägg

Granskningsverktyg – Chrometillägg

Med granskningsverktyget från Cookie Information kan du snabbt kolla om din webbplats har några efterlevnadsproblem med samtycken för kakor.

Plugin-beskrivning

Cookie Compliance Audit Tool utvärderar om din webbplats uppfyller de nödvändiga kraven enligt rådande integritetsbestämmelser (ePrivacy, GDPR, CCPA etc.).

Med tillägget kan du få information om webbplatsens uppgiftsdelning: om den har en popup för samtycke till kakor, om det går att säga nej till kakor (opt-out), om det finns tidigare samtycke (om kakor stoppas tills samtycke lämnats) och om webbplatsen har en policy för kakor.

Du kan utvärdera alla webbplatser, inklusive din egen, för att bedöma om du uppfyller de nödvändiga kraven för efterlevnad av ePrivacy och GDPR.

Detta tillägg är riktat till webbplatsägare, dataskyddsombud och juridikavdelningar på företag. Det är avsett att ge en snabb översikt över din webbplats efterlevnad av GDPR-reglerna för kakor.

Observera:

Detta granskningsverktyg baseras på endast 1 URL (index). Det kommer på inget sätt återspegla efterlevnadsnivån för hela webbplatsen.
Vi föreslår att du skaffar den mer detaljerade efterlevnadsrapporten.

GDPR-shield

Funktioner

  • Kontrollerar tidigare samtycke
  • Kontrollerar icke nödvändiga kakor
  • Kontrollerar delning av uppgifter
  • Skapar rapport

Installationsguide

Steg 1

In your browser. Navigate to the Google Chrome Webshop OR click the download button at the top of the page.

ChromeStore

Steg 2

Search for “Compliance Audit tool” and click the “Add to Chrome” button.

Sök Chrome Webshop

Kom ihåg att registrera
din domän före användning

Innan du kan använda något av våra tillägg måste du ha registrerat ett konto hos oss och ha en vitlistad domän