Google samtyckesläge

Vad är Google samtyckesläge?

Få värdefulla insikter från kampanjer och mät webbplatstrafiken även när dina användare nekar till kakor.

Google samtyckesläge

Google har infört ett samtyckesläge för att erbjuda webbplatser och annonsörer mer flexibilitet när Google-produkter används med cookie banners och plattformar för samtyckeshantering.

Med samtyckesläget kan din webbplats hämta viktiga insikter i hur effektiva dina digitala kampanjer är på att locka leads och driva onlineförsäljningen även när användare inte accepterar kakor.

Samtyckesläget integreras problemfritt med Cookie Information, så nu kan du få den data du behöver även om användare nekar till kakor.

Här berättar vi hur.

Innehållsförteckning

Inrikta med Google samtyckesläge

Vad är Google samtyckesläge?

Google Consent Mode är ett nytt API som utvecklats för att erbjuda mer flexibilitet för hur du kan använda Google-produkter med din samtyckeshanteringsplattform för kakor.

Samtyckesläget kan användas för att ändra hur Google-produkter ska bete sig före och efter att dina webbplatsbesökare har gjort sina samtyckesval. Det gör att du kan effektivare mäta konverteringar, samtidigt som dina användares samtyckesval för reklamkakor och analyskakor respekteras.

I praktiken innebär det att du kommer kunna fortsätta mäta konverteringar samtidigt som dina taggar beter sig på ett samtyckesmedvetet sätt.

*Samtyckesläget är inte en metod för att ”kringgå” kakor: API:et syftar till att respektera slutanvändarsamtycken och erbjuda alternativa mätmetoder.

Hur fungerar Google samtyckesläge?

Google samtyckesläge utnyttjar två nya taggar (ad_storage och analytics_storage) för att styra beteendet hos Google-taggar och kakor.

Samtyckesläget tar emot information om dina användares samtyckesstatus direkt från Cookie Informations popup för samtycke.

Baserat på besökarens beslut att ge samtycke till kakor eller inte kommer Google samtyckesläge i princip använda två separata strängar:

När samtycke har lämnats kommer de tillhörande taggarna fungera som vanligt och du kan använda dig av Google Ads och Google Analytics kakor för mätningar och remarketing (precis som vanligt).

Om användaren inte samtycker använder samtyckesläget pingar för att kommunicera händelser som ägt rum.

Händelser som pingar används för är:

 • Samtyckesstatus: Pingar skickas från varje sida som en användare besöker (inklusive huruvida samtycke som getts av en användare har ändrats) för varje kakkategori.
 • Konverteringar: Om en konvertering sker skickas pingar för att informera om att detta ägt rum.
 • Google Analytics: Pingar skickas på sidor där Google Analytics har implementerats – alla besök och händelser loggas.

Även fast du kanske förlorar möjligheten att få detaljerad data om dina besökare för remarketing och personlig reklam, så kommer du fortfarande kunna mäta konverteringar från Ads-kampanjer och webbplatstrafik.

Källa: Googles blogg – Measure conversions while respecting user consent choices

hur fungerar google samtyckesläge | Cookie Information
Att använda Google samtyckesläge med Google Ads

Att använda samtyckesläget med Google Ads

Att kunna attribuera konverteringar till den kampanj som drev användarna till webbplatsen är viktigt för varje annonsör. Det hjälper till att optimera kampanjer och budgetar till de bäst presterande kampanjerna. Med samtyckesläget kan du nu få bättre insyn i konverteringsdatan när användare nekar till annonser/marknadsföringskakor.

Taggen “ad_storage” styr beteendet hos kakor för reklamsyften, bland annat konverteringsmätning.

Beroende på användarens samtyckesval kommer taggen ställa in att marknadsföringskakor ska användas som vanligt eller attribuera konverteringar genom att använda pingar.

Med samtyckesläget kommer din webbplats fortfarande kunna registrera och mäta konverteringar från Google Ads, Campaign Manager, Display & Video 360 och Search Ads 360, samtidigt som dina användares integritet respekteras.

Google uttrycker det så här. Säg att någon besöker din webbplats och gör en konvertering. Om den användaren godkänner kakor, inklusive marknadsföringskakor, i din popup för kakor, så kommer rapporteringen fortsätta som vanligt. Om användaren inte godkänner kakor, så kommer taggen ad_storage justeras och inte läsa/skriva några marknadsföringskakor. Du kommer fortfarande få data över konverteringar, men på en mer aggregerad nivå.

Att använda samtyckesläget med Google Analytics

Samtyckesläget fungerar också med Google Analytics.

Analytics kommer också respektera dina användares samtyckesval för reklam/marknadsföringskakor. Om din användare inte samtycker till marknadsföringskakor kommer Google Analytics inte läsa eller skriva reklamkakor, vilket innebär att funktioner som bygger på signaler från Google, t.ex. remarketing, avaktiveras.

Google introducerar även taggen analytics_storage som styr användningen av analys-/statistikkakor. Som med ad_storage baseras den på det beslut om samtycke din användare har fattat.

Taggen justerar datainsamlingen beroende på om användaren samtycker till analys-/statistikkakor.

Om användaren godkänner analys-/statistikkakor kommer kakor användas och spårningen fortsätter som vanligt. All data kommer hämtas av Google Analytics.

Om användaren inte samtycker till analyskakor (och marknadsföringskakor) så kommer inga kakor knutna till Google Analytics användas.

Däremot kommer pingar utan kakor skickas till Google Analytics för grundläggande mätningar och framtida modelleringssyften.

Dessa uppgifter kommer sammanställas och enbart ge dig information om besökare och sidvisningar, så uppgifterna kan inte användas för remarketing.

Vilka tjänster har stöd för Google samtyckesläge?

Samtyckesläget har stöd för ett flertal Google-produkter, bland annat:

 • Google Analytics
 • Google Ads (Google Ads konverteringsspårning och remarketing)
 • Floodlight

Det innebär att även om dina användare nekar till kakor så kommer du fortfarande få icke-identifierbar data som:

 • Tidsangivelser (besök på webbplatsen)
 • Användaragent (huruvida användare besöker webbplatsen)
 • Hänvisning (hur användarna hamnade på webbplatsen)
 • Annonsklickinformation i URL:et (t.ex. GCLID/DCLID)
 • Boolesk information om samtyckesstatus
 • Slumpmässigt nummer som genereras för varje sidladdning

Med denna data kan du optimera landningssidor, annonsmaterial och budgetar för att dina kampanjer ska lyckas bättre.

Att komma igång med Google samtyckesläge

Men Cookie Informations samtyckeslösning får du en helt lagenlig popup för kakor till din webbplats och de uppgifter du behöver till Google Analytics och Ads för att mäta hur framgångsrik din innehållsmarknadsföring och Ads-kampanj är.

Prova vår samtyckeslösning med Google samtyckesläge i 30 dagar – helt gratis och utan förpliktelser.

Om du redan har Cookie Informations samtyckeslösning behöver du bara följa denna enkla guide, så kan du snart inhämta värdefulla mätningar till Analytics och Ads. Länk: Cookie Information-kund – kom igång med samtyckesläge här

Inga kortuppgifter krävs

Påbörja din gratis provperiod

250.000 webbplatser använder redan vår samtyckeslösning för cookies för att efterleva GDPR

Uppfyller din webbplats kraven för cookies i GDPR?

Vi ger dig svaret snabbt - helt gratis
Free Webinar

How to perform GDPR compliant analytics and digital marketing

The guide to cookie consent in Sweden, Norway & Finland