Hvad er de danske retningslinjer for cookies?

De danske regler for cookies er blandt de strengeste i verden.

Faktisk er der hele to love i spil, hvis du har en hjemmeside, der bruger cookies:

• Cookiebekendtgørelsen
 Persondataforordningen (GDPR)

Og hvorfor er der så to love i spil?

Cookiebekendtgørelsen

Cookiebekendtgørelsen (BEK nr. 1148 af 09/12/2011) er den nationale danske tilpasning af det Europæiske ePrivacy Direktiv fra 2002.

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med Cookiebekendtgørelsen.

Hvis din hjemmeside bruger cookies, der lagrer, indsamler, eller tilgår information på en besøgendes enhed, skal du i henhold til den danske cookielov indhente eksplicit og informeret samtykke.

Derfor er det påkrævet, at du har et cookiebanner på din hjemmeside.

Når det kommer til sporingscookies, gælder der andre regler. Da sporingscookies indsamler personoplysninger om dine besøgende, som behandles enten af dig, eller tredjeparter (som fx. Google, Facebook, Amazon, Hotjar etc.) er det GDPR, der gør sig gældende.  

Databeskyttelsesforordningen (GDPR)

GDPR handler om databehandling og styrer hvordan du skal håndtere personoplysninger.
GDPR snakker ikke meget om cookies, men derimod om den data, som de fleste cookies indsamler. Særligt sporingscookies (og andre sporingsteknologier som fx. ‘fingerprinting’).

Hvis du bruger cookies som indsamler dine brugeres personoplysninger med henblik på behandling, skal du indhente gyldigt samtykke i henhold til GDPR.

Et gyldigt samtykke kræver ifølge GDPR, at det er følgende:

Hvordan indhenter du gyldigt samtykke til cookies i Danmark?

For at overholde GDPR og de danske retningslinjer, når du bruger cookies på din hjemmeside, skal du huske disse 9 ting:

Bliver min marketing påvirket af de danske retningslinjer for cookies?

Ikke nødvendigvis. Du kan stadig indsamle marketingdata, hvis bare du indhenter samtykke til dette.

Med en Consent Management Platform (CMP) som Cookie Informations kan du nemt indhente gyldigt brugersamtykke på dine hjemmesider og apps.

CMP’en giver dig et cookiebanner, som informerer dine besøgende og skaber gennemsigtighed om din brug af cookies og dataindsamling. Fordi ‘Gennemsigtighed’ er faktisk ret så væsentligt. Det skaber nemlig tillid og styrker forholdet mellem dig og dine brugere.

Hvad med brugere der afviser databehandling?

Du kan få yderligere indsigter, når brugere afviser cookies, gennem den indbyggede integration med Googles Consent Mode v2. Brug de ekstra indsigter til at forbedre din rapportering, attribution og budstrategier.

Cookie Informations CMP hjælper dig med at beskytte dine brugeres privatliv uden at gå på kompromis med dine mål i marketing. Og lige nu kan du prøve det gratis i 30-dage – helt gratis, ingen forpligtelser.

FAQ

Overholder du ikke reglerne, kan det føre til påtaler og i værste tilfælde, bøder.

Bestemte typer af cookies – såsom dem, der er nødvendige for hjemmesiders basale funktionalitet – kan være undtaget fra de strenge krav til samtykke.

Retningslinjerne kan altid udvikle sig. Derfor bør hjemmesideejere altid holde sig opdateret gennem de officielle kanaler, fx. på Datatilsynets hjemmeside..

De danske retningslinjer for cookies er indrettet efter GDPR, især med hensyn til samtykke og databeskyttelse.

Det gør langt de fleste hjemmesider. Det kan enten være tekniske cookies (cookies, der husker sprogvalg, login-indstillinger, indholdet af indkøbskurve etc.), eller det kan være cookies, der placeres af nogle af de tjenester, du bruger på din hjemmeside (fx. Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Hotjar etc.).

Selvom du ikke indsamler personoplysninger, så gør mange af de tredjepartstjenester, du bruger (Google Analytics, Facebook, Amazon osv.). Hvis du bruger tredjepartstjenester, der sætter cookies via din hjemmeside, så er du den dataansvarlige. Derfor er det dit ansvar at indhente samtykke til cookies for disse tjenester.

Nej. Google Analytics bruger flere cookies, der indsamler dine besøgendes personlige data. De giver dig indsigt i, hvem dine besøgende er, hvordan de kommer til din hjemmeside, og hvad de kigger på. Hvis du bruger Google Analytics, skal du indhente GDPR-samtykke.

Tekniske cookies er nødvendige for, at din hjemmeside kan fungere, og for at dine besøgende kan bruge forskellige funktioner på siden. Det kan være for at gemme dine besøgendes login eller huske, hvad de har lagt i indkøbskurven (så varerne gemmes, når de klikker videre til en ny side). Google Analytics er ikke tekniske cookies.