Middelen

Krijg nuttige informatie van onze blog of neem deel aan onze webinars

Afbeelding van een AVG-conforme cookiebanner met vrolijke koekjes

Voldoet uw cookiebanner aan de voorschriften?

Vindt u ook dat de regelgeving rond cookies te ingewikkeld is? Door één eenvoudige functie aan uw website toe te voegen, kunt u in principe aan alle regels voldoen Vandaag laat ik u zien hoe u in 7 eenvoudige stappen kunt voldoen aan de cookievoorschriften.

Read More »