Hva er varsling etter arbeidsmiljøloven?

Blogg
Få klart svar om varsling og varslingsrutiner - fra Norges førende varslingsekspert, advokat og partner Mari Verling i Kvale Advokatfirma.
Innholdsfortegnelse

Varsling er når arbeidstakere rapporterer om kritikkverdige forhold i virksomheten. Kritikkverdige forhold kan være alt fra lovbrudd til brudd på etiske retningslinjer eller mer generelle etiske normer i samfunnet.

Er det formkrav til varsler?

Det er ingen formkrav til varsler.

 • Varsler kan eksempelvis fremsettes muntlig til nærmeste leder eller en tillitsvalgt, sendes skriftlig per e-post eller fremsettes mer formelt gjennom selskapets varslingskanal.
 • Det er heller ikke avgjørende om arbeidstakeren selv kaller ytringen et varsel eller har ment å varsle i tråd med arbeidsmiljølovens regler.
 • Virksomheter som eksempelvis mottar en “bekymringsmelding” eller kritikk fra en arbeidstaker bør dermed alltid undersøke om meldingen reelt sett er et varsel etter loven.

Det avgjørende er om ytringen gjelder kritikkverdige forhold i virksomheten, og at arbeidstakeren synes å ha til intensjon om å si ifra om forholdet til en person som kan undersøke eller gjøre noe med forholdet.

Hva med faglige og politiske uenigheter?

Faglige og politiske uenigheter faller utenfor varslingsreglene i arbeidsmiljøloven.

 • At en arbeidstaker uttaler seg kritisk basert på egen faglige eller politiske overbevisning er dermed ikke varsling.
 • Det samme gjelder i utgangspunktet kritiske ytringer om forhold som kun gjelder eget arbeidsforhold, eksempelvis misnøye med lønn eller egne arbeidsoppgaver.  

Et varsel utløser en plikt for virksomheten din

Dersom en ytring fra en arbeidstaker er et varsel i lovens forstand, utløser dette en plikt for virksomheten til å undersøke forholdet raskt.

 • Omfanget av undersøkelsene vil variere avhengig av hva det er varslet om, og må vurderes fra sak til sak.
 • Ofte er det tilstrekkelig med helt begrensede undersøkelser.

Et varsel utløser også et vern for arbeidstaker, ved at vedkommende er vernet mot såkalt gjengjeldelse:

 • Gjengjeldelse sikter til negative reaksjoner som følge av at man har varslet.
 • Virksomheten får også en særlig plikt til å ivareta varslerens arbeidsmiljø.

Et godt råd fra advokaten

For å kunne identifisere varsler og håndtere disse på en betryggende og effektiv måte bør alle virksomheter ha kunnskap om varslingsreglene og gode varslingsrutiner.

Eksempel på en varslingsløsning

Bygg tillit, skap inkludering og bli varslings-compliant.

Cookie Informations Whistleblowing gir din virksomhet en sikker varslingskanal der arbeidstakere, kunder og samarbeidspartnere kan varsle 100% anonymt:

Vil du vite mer om varsling? Se med her

I dette webinaret hjelper Mari Verling deg med å bli 100% oppdatert.

 • Hva gjelder – og hva kan du gjøre?
 • Alle virksomheter med fem arbeidstakere eller mer plikter å ha varslingsrutiner.
 • Undersøkelser viser likevel at kun 65 prosent av norske virksomheter har slike rutiner på plass.
 • I mange tilfeller er rutinene utdaterte.
 • Med enkle grep kan du oppfylle de kravene som gjelder.

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).