Topp 10 spørsmål om Google Consent Mode v2

Blogg
Hva er Google Consent Mode v2? Og hvorfor er det obligatorisk for en vellykket markedsføringsstrategi for alle som bruker Google Ads og Analytics i 2024?
Innholdsfortegnelse

1. Hva er Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 er den oppdaterte løsningen fra Google som lar bedrifter justere funksjonaliteten til Google-tagger basert på brukersamtykke for annonser og analytics. Dette sikrer at sporing for reklamekampanjer bare skjer med brukersamtykke, som signalisert gjennom Google Consent Mode v2. Google beskriver det som en funksjonalitet som lar nettsteder samle inn data om nettstedkonverteringer, samtidig som brukerens krav til beskyttelse av personopplysninger respekteres.

2. Hva er forskjellen på Google Consent Mode v2 i forhold til tidligere versjon?

Sammenlignet med tidligere versjon er Consent Mode v2 mer avansert og krever eksplisitt brukersamtykke til cookies og bruk av data – særskilt for tilpasset annonsering og analytics. Oppgraderingen etterlever de nå strengere krav og regler om personvern. Målsettingen er å sikre at data blir behandlet på en måte som respekterer brukerens samtykkevalg og lovgivningen i EØS-landene.

Hovedforbedringen i den oppgraderte versjonen er aktiveringen av ytterligere to samtykkemodus relatert til annonsering: ad_user_data og ad_personalization.

Det nye Google Consent Mode er mer en nødvendighet enn et valg for nettsteder som ønsker nøyaktig måling av konverteringer og effektiv optimering av markedsføringsbudsjettet. Google Consent Mode v2 er tilgjengelig nå. Blir det ikke implementert, får det negative konsekvenser fra og med mars 2024.

3. Hva er de nye funksjonalitetene i Google Consent Mode v2?

Som nevnt har den nye og avanserte Google Consent Mode v2 to nøkkelinnstillinger knyttet til annonser og personlig tilpasning:

  1. ad_user_data,
  2. og ad_personalization

Les også: Vil du fortsette med Google Ads i 2024?

ad_user_data i samtykkemodus v2

Ad_user_data-innstillingen avgjør om personopplysninger sendes til Google basert på brukersamtykke. «Google» i denne sammenhengen refererer til tjenester som Google Ads, Google Shopping og Google Play.

ad_user_data kan ha to verdier, avhengig av om en bruker gir samtykke: «granted» eller «denied».

Dersom en bruker godtar cookies til markedsføringsformål via cookie-banneren, med andre ord sier ja til å dele dele data med Google, vil ad_user_data bli satt til «granted».

Dette kan kun skje dersom cookie-bannerens språk samstemmer med Googles compliance-innstillinger.

ad_personalization i Consent Mode v2

Ad_personalization-innstillingen kontrollerer om personopplysninger kan brukes til formål som remarketing. I likhet med ad_user_data har ad_personalization to mulige verdier basert på brukersamtykke: «granted» eller «denied».

Dersom en bruker godtar cookies til markedsføringsformål via cookie-banneren, med andre ord samtykker til at data benyttes av Google til personlig tilpasning av annonser, vil ad_personalization bli satt til «granted».

I likhet med ad_user_data er denne funksjonaliteten betinget av at bannerspråket er i tråd med Googles compliance-innstillinger.

4. Hvorfor oppdaterer Google Consent Mode?

Et nettbasert annonseringssystem som er til fordel for annonsører, utgivere og forbrukere, må være basert på tillit og respekt av sluttbrukerens personvernpreferanser.

Google tar høyde for GDPR og ePrivacy-direktivet, samt nyere lovgivning som Digital Markets Act (DMA).

ePrivacy-direktivet og GDPR regulerer lagring av og tilgang til data på brukerenheter, som krever et juridisk grunnlag, hovedsakelig samtykke, for all behandling av personopplysninger.

Digital Markets Act betyr at Google og andre store nettselskaper må gjøre ulike endringer i produktene og tjenestene sine.

Google Consent Mode v2 representerer et av Googles initiativ for å fremme og sikre compliance på nettet, inkludert deres egen etterlevelse av disse reglene.

5. Hvordan hjelper Google Consent Mode v2 deg som markedsfører?

how does consent mode v2 work

Når man som virksomhet overholder personvernreglene og tilbyr brukerne et valg om å samtykke til bruk av data, vil noen brukere takke nei. Denne mangelen på samtykke kan utfordre markedsførere og annonsører på å kunne vurdere resultatet av markedsføringskampanjer, da de ikke får komplett oversikt.

Consent Mode v2 hjelper annonsører med å gjenvinne en betydelig del av disse “tapte” data på en compliant måte gjennom aggregert og anonymisert datarapportering. Selv om individuelle data fra brukere som ikke samtykker, ikke er tilgjengelige, kan aggregerte data fortsatt gi verdifull innsikt i kampanjeresultater og brukeratferdstrender.

I tillegg forbedres konverteringsdata ved å bruke konverteringsmodellering for brukere som ikke gir samtykke.

For å sikre kvaliteten på målgruppene og målingene i Google Ads, er det nødvendig å implementere Consent Mode v2 korrekt før mars 2024.

6. Bruker Google Consent Mode v2 AI?

Google Consent Mode vs 2 inkluderer AI, hovedsakelig maskinlæring, i sin Conversion Modeling-tilnærming.

Når brukeren samtykker til cookies, er det enkelt å innsamle omfattende data til presis annonsemålretting og analyser. Men når brukeren sier nei takk til cookies, blir dataene begrenset og anonymisert, noe som fører til mangler i analytics.

Google bruker maskinlæring i konverteringsmodellering for å bygge bro over disse manglene. Den analyserer data og trender fra samtykkende brukere for å estimere atferden til brukere som ikke samtykker.

Denne AI-baserte metoden bruker observerbare data og historiske trender, og sammenligner dem med samtykkende brukeres data. Denne prosessen hjelper til med å modellere og gjenopprette en betydelig del av konverteringsbanene fra annonseklikk som ellers ville gått tapt.

Selv om den ikke er 100 % nøyaktig, forbedrer denne AI-drevne tilnærmingen betydelig konverteringsdataanalysen, og gir bedre innsikt enn å stole utelukkende på data fra samtykkende brukere.

7. Erstatter Consent Mode v2 behovet for en cookie-banner?

Nei. Tvertimot.

For å bruke Google Consent Mode v2, må du ha en cookie-banner. Dette betyr at du må ha, eller gå til anskaffelse av en samtykkeløsning (CMP) som er i samsvar med Googles standard samt GDPR og e-privacy direktivet.

Google Consent Mode v2 gjennomsøker CMP, noe som betyr at den mottar signalene fra om en bruker har gitt samtykke eller ikke via cookie-banneren.

Det er også du, som nettsideeier, som er ansvarlig for først å innsamle samtykker til cookies og sporingsteknologier nettstedet, i samsvar med GDPR og andre personvernregler.

Når denne CMP samtykkeløsningen er på plass, kan du velge å bruke Google Consent Mode v2 for å få mest mulig ut av Google Analytics 4 og Googles markedsføringstjenester.

8. Er det nødvendig med en cookie-banner for å bruke Consent Mode v2?

cookie banner

Ja.

Du må ha en cookie-banner, det vil si en samtykkeløsning på plass på nettstedet ditt og/eller mobilapplikasjonen din.

Dette er fordi API for Consent Mode v2 er sammenkoblet med samtykkeløsningen (CMP), slik at appen eller nettstedet ditt kan indikere til Google om en bruker har gitt samtykke til analytics og/eller markedsføring.

Google Consent Mode v2 er ikke en frittstående funksjon eller program.

For eksempel, dersom en nettsidebruker bestemmer seg for å takke nei til cookies eller sporing av visse markedsføringsteknologier via cookie-banneren, vil Google Consent Mode reagere deretter. Basert på denne samtykkestatusen vil den kun vise kontekstbasert annonsering på nettstedet, uten å bruke personopplysninger.

9. Hva skjer hvis jeg ikke implementerer Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 er først og fremst relevant for virksomheter som målretter seg mot brukere i EØS-landene. Uten Consent Mode v2 vil ingen data om nye EØS-brukere bli fanget opp av annonseplattformene dine, som Google Ads og GA4, etter mars 2024.

Derfor, uten Consent Mode v2, vil målingen og rapporteringen, målgruppelisten og muligheten til å gjøre remarketing i EØS være nesten meningsløs.

Budmarkedsføringen din vil bli basert på unøyaktige og ufullstendige data, noe som vil kunne føre til mindre effektiv budsjettbruk.

Dersom du har en «Maksimer konverteringer»-kampanje med en målrettet CPA, er nøyaktig konverteringsmåling avgjørende for at algoritmen skal fungere riktig og by effektivt. Med færre konverteringer registrert (uten Consent Mode v2), kan strategien undervurdere noen muligheter, noe som fører til unøyaktig budmarkedsføring og mindre lønnsom budsjettallokering.

10. Hvordan implementerer jeg Google Consent Mode v2?

Implementeringsprosessen kan beskrives i 4 trinn.

Bestem først den beste måten å innhente samtykke på, enten gjennom en sertifisert CMP-partner til Google, som Cookie Informations CMP, eller en intern løsning du bygger fra bunnen av.

Sørg deretter for at cookie-banneren er konfigurert til å innsamle brukersamtykker og oppfyller Googles egne retningslinjer for brukersamtykke i EU, samt de juridiske kravene til personvern i EØS. Dette er enkelt og greit dersom du velger en sertifisert løsning fra en Google-partner som Cookie Information.

I trinn tre implementerer du Consent Mode v2. Den enkleste måten er via den sertifiserte CMP-løsningen, som Cookie Informations CMP. Integrasjonen er veldig enkel. En manuell implementering er sannsynligvis nødvendig dersom du har bygget og kjører din egen CMP-løsning.

I det fjerde og siste trinnet bekrefter du implementeringen din via status- og diagnoseverktøyet i Ads-kontoen din.

Den raskeste måten å få Google Consent Mode v2

Den raskeste måten å få Google Consent Mode v2 på plass er gjennom en samtykkeløsning.

Cookie Information er Google-sertifisert CMP-partner. Dersom du allerede bruker Cookie Informations CMP, eller har bruk for en compliant løsning fra oss, får du rask og pålitelig tilgang til Consent Mode v2. Cookie Information er også gratis å prøve i 30 dager dersom du vil teste løsningen først.

Så enkelt er det, da Cookie Informations CMP har innebygd integrasjon med Consent Mode v2, med all den brukerstøtte og dokumentasjon du har bruk for, for å kunne begynne å måle effektivt med det samme.

Som tidligere nevnt vil Googles krav om å bruke Consent Mode v2 være et faktum innen mars 2024. For å sikre din digitale markedsføring fra og med mars 2024, få Consent Mode v2 i dag og vær forberedt før den tidligere versjonen blir utfaset.

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).