Samtykke til mobilapp – hvorfor du trenger en samtykkeløsning

Blogg
Mobilapper er fylt med persondata. De er av største viktighet for bedrifter og brukere, og de er samtidig en potensiell trussel for personvernet. Jo mer integrert mobilapper blir i vår hverdag, jo større oppmerksomhet får de fra tilsynsmyndighetene. Så hvorfor er det en god idé å være opptatt av personvern på din mobilapp? La oss undersøke det nærmere!
Innholdsfortegnelse

Mobilapper og personvern

Mye tid og krefter blir brukt på å utvikle og designe lønnsomme mobilapper.  

Du trenger et godt design og intuitivt grensesnitt, spennende funksjoner og en god UX. I mange tilfeller trenger du også en forretningsstrategi knyttet til inntektsgenerering hvis du har tenkt å tjene penger på appen din.

Like viktig er det å sikre brukerens personvern.

Og hvorfor det?

Brukerne tilbringer mye tid på å interagere med mobilapper. Denne interaksjonen i appen avhenger av sanntidstilgang og bruk av personlig informasjon.

Derfor er det avgjørende for bedrifter som har brukernes interaksjon som del av forretningsmodellen, å ha en veldefinert personvernstrategi.

Få fornøyde brukere og skap lønnsomhet via tillit, ved å sikre at dine mobilapper og annonseverktøy respekterer brukernes personvern.

Samtykke er obligatorisk også på mobilapper

Både nettsider og mobilapper er omfattet av GDPR og Personopplysningsloven.  

Økt fokus på mobilapper og personvern fra tilsynsmyndighetene betyr også stigende bøter til apputviklere som bryter med GDPR.  

Å overholde GDPR kan med andre ord bli din konkurransefordel.  

Hva skjer hvis brukerne mister tillit til at du overholder deres personvern? 

Du kan for eksempel risikere at de sletter appen din 

Eller – det gjør 41% ifølge en undersøkelse utført av Google og Deloitte. 

Ved å være åpen og transparent og ha en personvennlig tilgang til din app, kan du bygge tillit med dine brukere. 

Med denne tilgangen sørger du for å beholde og tiltrekke nye brukere.

Mobilapp - lønnsomhet og personvern

I tillegg til GDPR har app-publiserende plattformer som Apple App Store og Google Play Store visse vilkår og betingelser til de appene som de publiserer på deres plattform.

Det er en fordel å gjøre deg bekjent med disse vilkårene og betingelsene når du har en kommersiell strategi for din mobilapp.

Programmatisk annonsering kan være veldig lukrativt, men du vil redusere potensielle inntekter hvis du ikke kan publisere appen din på de store plattformene.

Tilsvarende må det ligge samtykke bak dataene du tjener penger på. Store annonsører vil ikke kjøpe dine data hvis dette ikke er tilfelle.

Selv om annonsører ikke bryr seg om mangel på samtykke, er det en god idé å være oppmerksom på:
Som behandlingsansvarlig påtar du deg et felles ansvar for data du deler med andre parter.
Det betyr at du fortsatt er juridisk ansvarlig for data behandlet av en tredjepart.

Vekst er betinget av overholdelse av personvern

Selv om rekkevidden til mobilapplikasjoner er global, vedtas personvernforskrifter på nasjonalt plan.

La oss gå ut fra du geografisk sett befinner deg i USA. Dersom brukere i EU kan laste ned appen din, gjelder reglene for GDPR fortsatt.

Det gjelder også motsatt vei, selv om GDPR trolig er den strengeste lovgivningen.

Du må sikre deg at appen overholder gjeldende regler for personvern, uansett hvor i verden den blir lastet ned.

Dersom du ikke overholder gjeldende regler, risikerer du å begrense din rekkevidde betraktelig.

Og det betyr mindre vekst og mindre inntjening

Hvordan kan mobilappen min overholde loven og sikre personvern?

To steg i riktig retning er å implementere en klar og tydelig personvernerklæring og en samtykkeboks.

Aller først, gjennomse appens SDKer og tredjeparts sporingsverktøy. 

Dette er nødvendig fordi brukerne skal ha kunnskap om hvilke data appen innsamler og til hvilket bruk, så de kan ta en informert beslutning omkring deres samtykkepreferanser. 

Den enkleste måten å sikre brukerens personvern og overholde loven er gjennom en samtykkeløsning for mobilapper.  

Hvordan kan en samtykkeløsning for mobilapp sikre at du overholder loven?

Med en mobilapp samtykkeløsning fra Cookie Information kan du overføre vår Mobile Consent SDK direkte til din app. 

Mobile Consent SDK gjør det lett å innsamle lovlig samtykke enkelt og effektivt i appen og overholde gjeldende regler til enhver tid. På denne måten bygger du tillit med brukerne og øker annonsemulighetene med en synlig samtykkemulighet.  

Løsningen vår er tilgjengelig for både iOS og Android og gir deg mulighet til å velge form, innhold, tilpasse samtykkeboks og lagre samtykker sikkert.  

Og løsningen vår støtter 42 språk, så du lett kan oppskalere din mobilapp til et internasjonalt publikum 

Samtykkeløsning til din mobilapp

Overhold alle lover og regler for personvern og bygg tillit hos dine brukere. Forbind Cookie Informations Mobile App Consent direkte med din bedrifts app og begynn å innsamle lovlige samtykker med det samme. Og med vår forenklede integrasjon kan det ikke bli enklere å implementere.

Collecting consent on mobile apps build user trust.

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).