Data Discovery

Data Discovery

Få kontroll over og beskytt din virksomhets personopplysninger. Intelligente Data Discovery automatiserer identifikasjon og kategorisering av ikke-compliant personopplysninger på tvers av dine systemer – eliminerer manuelt arbeid og reduserer personvernrisikoer:

Erstatter manuelle arbeidsprosesser med automatisk identifikasjon av ikke-compliant personopplysninger

Varsler automatisk den ansvarlige medarbeider om ikke-compliant tilfeller og hvilke tiltak som skal iverksettes

Finner frem til alle følsomme personopplysninger. Ha alltid oversikten over virksomhetens personopplysninger

dd-2

Reduserer manuelle søk etter personvernrisikoer i personopplysninger - med automatisert hjelp av Data Discovery

Data Discovery finner frem til og kategoriserer personopplysninger på tvers av virksomhetens systemer. Alle personvernrisikoer samles i én enkelt plattform som er enkel å overvåke – og du kan raskt iverksette tiltak. Kobler til systemer som Microsoft Office 365, Google Workspace, MySQL databases og mye mer.

Dere har alltid oversikten over uløste oppgaver

Data Discovery gir overblikk over hvilke personopplysninger hver medarbeider har lagret. Og hvor de er lagret. Uløste ikke-compliant oppgaver blir automatisk flagget slik at den involverte medarbeideren vet når og hvordan de skal iverksette tiltak. Prioritert liste over brudd på regler og retningslinjer gjør det lett å holde fokus på rekkefølgen. Det gjør det lett å vite hva som skal gjøres og sparer dere verdifull tid.

dd-1
dd-3

Gjennomsiktighet og nøkkeltall dokumenterer fremdriften i din virksomhets compliance

Data Discovery forenkler compliance, noe som gjør det lett å ha overblikk og forstå din compliance-status. Progress Monitoring identifiserer når databeskyttelsen din trenger en sjekk, og sparer deg for tid. Performance Breakdown gir innsikter som styrker lagånden, så dere ser helt konkret hva som kan forbedres og hva som fungerer, og dere får en mer effektiv og fremgangsrik virksomhet.

5000+ virksomheter velger Cookie Information til å sikre brukernes personopplysninger. Og virksomhetens compliance.

Fordeler

Assigned Responsibilities gir medarbeiderne innblikk i hvilke data de lagrer og behandler

Med brukerkartlegging får du overblikk over alle følsomme personopplysninger. Også når virksomheten er i forandring

Progress Monitoring gir deg full oversikt over complaince-fremdriften, ønskede resultater og risikoer

Få automatisk beskjed når lagrede personopplysninger har endret seg til ikke-compliant

Privacy Dashboard gjør kompliserte regler til målbare resultater som er enkle å forstå

Performance Breakdown gir deg nyttig innsikt i bestepraksis og resultater

Gjør som andre virksomheter som benytter Cookie Informations Data Discovery – og finn frem til og håndter personopplysninger som bryter med lov og regler.

cookie information rewievs

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).