Data Discovery

Data Discovery

Ta kontroll och skydda organisationens dataintegritet på ett tryggt sätt. Data Discovery automatiserar identifieringen och kategoriseringen av personuppgifter i era system, vilket eliminerar manuellt arbete och minskar integritetsriskerna.

Ersätter manuella arbetsflöden med automatisk identifiering av personuppgifter som saknar rättslig grund.

Meddelar automatiskt rätt medarbetare om vilka åtgärder de ska vidta.

Ingen känslig går obemärkt förbi. Håll alltid koll på din organisations persondata.

dd-2

Reducerar behovet av manuellt arbete och sökningar efter känsliga personuppgifter med hjälv av Data Discovery.

Data Discovery ersätter manuella arbetsflöden med automatisk identifiering av persondata på tvärs av din organisation och era system. All data samlas i en unik plattform som är lätt att övervaka för dig och ditt team. Data Discovery ansluter out-of-the-box till system som Microsoft Office 365, Google Workspace, MySQL databaser och många fler.

Ditt team hålls ständigt uppdaterade kring ärenden som behöver åtgärdas.

Data Discovery håller reda på vilka personuppgifter varje anställd har lagrat och var. Olösta frågor om bristande regelefterlevnad flaggas automatiskt så att den berörda medarbetaren vet när och hur han eller hon ska vidta åtgärder. En prioriterad lista över överträdelser gör det enkelt för ditt team att fokusera på det som är viktigt. Detta uppmuntrar till handling och sparar värdefull tid.

dd-1
dd-3

Transparens och nyckeltal dokumenterar din organisations compliance-resa

Data Discovery förenklar regelefterlevnad, gör det lätt att följa och förstå din efterlevnads-status. Progress Monitoring identifierar när ditt dataskydd behöver en check-up och besparar dig från framtida huvudvärkar. Performance Breakdown ger insikter som ökar teamets ansvarstagande, så att ni kan upptäcka förbättringsområden och fira segrar, vilket bidrar till en effektivare och mer framgångsrik organisation.

Gör som +5000 organisationer som använder cookieinformation för att skydda sina användares integritet. Och deras organisations regelefterlevnad.

Funktioner

Tilldelade ansvarsområden låter medarbetarna veta vilka data de lagrar och bearbetar.

Med User Mapping går inga känsliga uppgifter obemärkta förbi. Även när ditt företag förändras eller växer.

Progress Monitoring ger dig en fullständig överblick över hur efterlevnaden fortskrider, önskade resultat och risker.

Få automatiska meddelanden när lagrade personuppgifter inte uppfyller kraven

Privacy Dashboard omvandlar komplicerade regelverk till mätbara resultat som är lätta att förstå

Performance Breakdown ger dig värdefulla insikter för att identifiera bästa praxis och fira teamets framgångar

Säkra god data hygien på tvärs av din organisation och minska integritetsrisker med Data Discovey. Boka en demo idag.

cookie information rewievs