Whistleblowing

Skap en sunn bedriftskultur og overhold varslingsreglene. Whistleblowing gir virksomheten din en personvernsentrert rapporteringskanal, der ansatte, partnere og kunder anonymt kan avsløre hendelser og mistanker om brudd eller uhensiktsmessig oppførsel.

Silver

Til små og mellomstore virksomheter med begrenset behov – som helt enkelt har bruk for å sikre oppdaterte varslingsrutiner.

€875 / år

Opp til 3 saksbehandlere
Intern og ekstern rapportering
1 rapporteringsportal
Logg som kan revideres
 Whistleblower Policy

Gold

For medium størrelse og virksomheter i vekst som ønsker enkle og effektive varslingsrutiner.

€1,600 / år

✓ Alt fra Silver
Opp til 10 saksbehandlere
Opp til 5 rapporteringsportaler
Portal og formular som kan skreddersys

Platinum

For store virksomheter og internasjonale organisasjoner med avanserte krav til oppsett eller tilpassede behov.

Etter avtale

✓ Alt fra Gold 
Ubegrenset antall saksbehandlere
Ubegrenset antall rapporteringsportaler

Fordeler

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).

Logg deg på:

*Logg på Consent Management for å få tilgang til ditt cookie samtykke-banner og MobilApp-konto. Logg på Privacy & Complianceog få tilgang til Data Discovery og Data Subject Request (DSR).