Whistleblowing

Skapa en hälsosam organisationskultur och följ lagstiftningen om visselblåsning. Plattformen Whistleblowing ger din organisation en rapporteringskanal med hög integritet, där anställda, partners och kunder anonymt kan rapportera incidenter och misstankar om överträdelser eller oegentligheter.

Silver

Säkerställer regelefterlevnad för små och medelstora företag.

€875 / år

Upp till och med 3 handläggare
Intern och extern rapportering
1 rapporteringsportal
Revisionssäker logg
Visselblåsar-policy

Gold

Säkerställer regelefterlevnad för medelstora och växande bolag. Gör det enklare och friktionsfritt att följa lagar och regler om visselblåsning.

€1,600 / år

Allt i Silver, samt
Upp till 10 handläggare
Upp till 5 rapporteringsportaler
Anpassningsbar portal and formulär

Platinum

Säkerställer regelefterlevnad för stora företag och internationella koncerner med avancerade installationskrav eller specialbehov.

Anpassat

✓ Allt från Gold, samt
Obegränsat antal handläggare
Obegränsat antal rapporteringsportaler

Funktioner