Whistleblowing

Skapa en hälsosam organisationskultur och följ lagstiftningen om visselblåsning. Plattformen Whistleblowing ger din organisation en rapporteringskanal med hög integritet, där anställda, partners och kunder anonymt kan rapportera incidenter och misstankar om överträdelser eller oegentligheter.

Essential

Säkerställer regelefterlevnad för små och medelstora företag.

€ 875 / år

Stöd för alla EU-språk
Upp till och med 5 handläggare
Intern och extern rapportering
1 rapporteringsportal
Revisionssäker logg
Röst & text-förvrängnings-funktioner

Essential+

Säkerställer regelefterlevnad för medelstora och växande bolag. Gör det enklare och friktionsfritt att följa lagar och regler om visselblåsning.

€ 1,600 / år

Allt i Essential, samt
Upp till 10 handläggare
Upp till 5 rapporteringsportaler
Anpassningsbar portal and formulär
Visselblåsar-policy

Enterprise

Säkerställer regelefterlevnad för stora företag och internationella koncerner med avancerade installationskrav eller specialbehov.

Anpassat

Allt från Essential+, och
Obegränsat antal handläggare
Obegränsat antal rapporteringsportaler

Funktioner

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.