Hvad er reglerne for cookies?

Hvad er reglerne for cookies?

Her gennemgår vi kort reglerne for cookies og hvordan du kan overholde gældende EU lovgivning som ePrivacy (Cookieloven) og GDPR.

Hvad er cookiereglerne?

De danske cookieregler er beskrevet i Cookieloven – dvs. Cookiebekendtgørelsen – som stammer fra EU-direktivet ePrivacy (2002, revideret 2009). 

Hvis du har en hjemmeside eller en webshop, er du omfattet af cookieloven, uanset om hjemmesiden tilhører en virksomhed, kommune, forening eller en privatperson.

I Cookieloven står, at samtlige hjemmesider i Danmark (og EU) skal indhente deres besøgendes samtykke for at kunne bruge cookies.

Hvad betyder cookiereglerne for min hjemmeside?

Helt konkret betyder cookiereglerne, at hvis din hjemmeside bruger cookies, er du ansvarlig for at
  • oplyse dine besøgende om cookies i en cookie pop-up (cookiebanner)
  • indhente dine besøgendes samtykke til brugen af cookies
Det er ikke nok blot at informere om cookies, du skal også indsamle og gemme dine besøgendes samtykke, hvis Datatilsynet beder om at se dokumentation for samtykkerne (tilsyn).

Tjekliste til at overholde cookiereglerne

Vælg at logge ind på:

* Log ind på Consent Management og få adgang til din Website Consent (cookiebanner) og Mobile App Consent konto. Log ind på Privacy & Compliance og få adgang til Data Discovery og Data Subject Request.

Vælg at logge ind på:

* Log ind på Consent Management og få adgang til din Website Consent (cookiebanner) og Mobile App Consent konto. Log ind på Privacy & Compliance og få adgang til Data Discovery og Data Subject Request.