Hvad er reglerne for cookies?

Her gennemgår vi kort reglerne for cookies og hvordan du kan overholde gældende EU lovgivning som ePrivacy (Cookieloven) og GDPR.

Hvad er cookiereglerne?

De nuværende regler for cookies stammer fra ePrivacy-direktivet (2002 – revideret i 2009), som også almindeligvis er kendt som den Europæiske Cookie Lov. Hvis du har en hjemmeside eller webshop, er du underlagt reglerne om cookies uanset om din hjemmeside er erhvervsmæssigt, offentligt eller privat ejet. ePrivacy-direktivet fastslår tydeligt, at hjemmesider i Europa skal indhente deres brugeres samtykke (til cookies) for at kunne gemme cookies på brugernes browsere.

Læs mere om de Danske Retningslinjer for Cookies her .

Hvad betyder cookiereglerne for min hjemmeside?

Helt konkret betyder cookiereglerne, at hvis din hjemmeside bruger cookies, er du ansvarlig for at:

Det er ikke nok blot at informere om cookies, du skal også indsamle og gemme dine besøgendes samtykke, hvis Datatilsynet beder om at se dokumentation for samtykkerne (tilsyn).

Den nemmeste måde at gøre dette på er gennem en samtykkeløsning som Cookie Information. Dette vil hjælpe dig med at overholde databeskyttelseslove som GDPR og CCPA, men også med at bevare mere marketinginsigter (gennem Consent Mode v2) og opbygge tillid hos dine besøgende gennem transparente processer for dataindsamling.

Tjekliste til at overholde cookiereglerne

  • Informer dine brugere om cookies – Sørg for din hjemmeside har en cookie pop-up (cookiebanner) og en cookiepolitik. Beskriv alle cookies, deres formål, hvem ejer dem (tredjeparter) og deres levetid (informationspligt).
  • Indhent og gem dine besøgendes samtykker. Det skal gøres før du sætter ikke teknisk-nødvendige cookies, og skal gemes i 5 år, så du kan dokumentere over for Digitaliseringsstyrelsen, at du har indhentet gyldigt samtykke.
  • Giv besøgende mulighed for at takke nej til cookies (opt-out). Det skal være lige så nemt, som det er at give samtykke. Knapperne skal have samme størrelse og vises ved siden af hinanden.
  • Sikre at der er ingen forhåndsudfyldte afkrydsningsfelter – Samtykke skal være noget, brugeren aktivt vælger til, og må ikke være accepteret på forhånd i dit cookiebanner.
  • Hold cookies tilbage, indtil du har modtaget samtykket – Hvis du sætter cookies før du indhenter samtykke, så respekterer du ikke brugerens frit valg.

Hvad hvis jeg ikke bruger cookies på min hjemmeside?

Selvom du måske ikke aktivt bruger cookies, gør de fleste hjemmesider det alligevel. Dette inkluderer både tekniske cookies, som husker brugerpræferencer såsom sprogvalg og login-indstillinger, samt cookies fra tredjepartstjenester som Google Analytics, Facebook, Instagram, LinkedIn, Hotjar m.fl.

Disse tjenester kan indsamle personoplysninger, og som hjemmesideejer er du ansvarlig for denne dataindsamling. Derfor skal du sikre, at du opnår samtykke til disse cookies, selv hvis du personligt ikke indsamler personoplysninger.

Hvis du er i tvivl om du bruger cookies, eller om du sætter nogle cookies før du indhenter samtykke, så lad os teste din hjemmeside gratis. Du får svaret i din inbox i under 10 minutter!

Prøv Cookie Information – cookiebanneret, der understøtter dine marketingmål.