Förklaring av reglerna för kakor

Vad är reglerna för kakor?

Vi kommer gå igenom reglerna för webbkakor och hur du följer EU-datalagarna.

Vad är reglerna för kakor?

De rådande reglerna för kakor härstammar från ePrivacy-direktivet (2002 – reviderat 2009), även känt som den europeiska kaklagen.

Om du har en webbplats eller webbshop omfattas du av reglerna för kakor oavsett om webbplatsen är företags-, regerings- eller privatägd.

ePrivacy-direktivet anger tydligt att webbplatser i Europa måste inhämta sina användares samtycke (till kakor) för att kunna lagra kakor i användarnas datorer och smartmobiler.

Innehållsförteckning

Vad innebär reglerna för kakor för min webbplats?

Specifikt innebär det att om din webbplats använder kakor (första- eller tredjepartskakor) har du ansvaret att informera dina besökare i en popup-banner om din användning av kakor.

Samtidigt måste du inhämta dina användares samtycke till kakor som används på din webbplats.

Samtyckena måste lagras säkert i 5 år och kommer till användning om du blir föremål för en tillsyn eller utredning av dataskyddsmyndigheterna. I det fallet kommer de vilja se dokumentationen för dina samtycken till kakor.

Kom ihåg att kraven för inhämtning och behandling av personuppgifter har skärpts med  den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Checklista för giltigt samtycke

Copyright © 2022

- Webinars - Webinars - Webinars - Webinars

- Webinars - Webinars - Webinars - Webinars