Flexibla priser för alla
företag och varumärken

Faktureras månadsvis eller årsvis
Bas

För småföretag och startups som behöver en budgetvänlig uppsättning basfunktioner för att säkra regelefterlevnaden med dataskyddslagar.

från
10€
per domän
månatligen
Populärt val bland:

Startups och småföretag

Funktioner
Avancerad

För företag och organisationer som behöver förse sina it-team och marknadsförare med de verktyg som krävs för att driva en förstklassig webbplats eller webbutik.

från
32€
per domän
månatligen
Populärt val bland:

Större webbplatser och webbutiker som lägger ned tid och kraft på att optimera sin webbplats.

Funktioner
Allt i Bas, plus
Enterprise

Större företag och offentliga verksamheter med efterlevnadsfokus har särskilda krav och behöver förstklassig leverans och support.

Populärt val bland:

Större företag och offentliga verksamheter

Funktioner
Allt i Avancerad, plus

Prismodell

Prissättningen är flexibel och du kan välja hur ofta och hur genomgående du vill använda cookiegenomsökningen, vilket påverkar dina kostnader.

Vanliga frågor

Vår plattform är ansluten till ett onlinebetalningssystem som hanterar din prenumeration. För att göra det så bekvämt som möjligt för dig kommer debiteringen för prenumerationen ske på ditt kort.
Om du behöver betala via faktura i stället, var vänligen kontakta vårt Account Management Team.

Ja. Vissa företag har ett stort antal webbplatser och komplicerade konfigurationer. Var vänlig kontakta vårt Account Management Team för att höra mer om speciallösningar för större företag.

Du kan lägga till så många domäner du önskar. Testdomäner är utan kostnad, men för publika domäner som vi genomsöker tar vi ut en kostnad.

Ja. Testmiljöer är ett bra sätt att testa den visuella och tekniska funktionaliteten hos vår samtyckeslösning. Du kan lägga till testmiljöer i vår plattform.

Ja. Vår samtyckeslösning ser till att du informerar dina besökare på rätt sätt och respekterar deras samtycken till cookies.

Många av våra kunder har stor nytta av avancerad insikter i deras samtyckeslösning – vilket erbjuds i premiumversionen. Du kan när som helst nedgradera till basversionen om du inte har behov av insikterna.

Genomsökningsdjupet bestämmer hur många unika URL:er på din webbplats vi söker igenom efter cookies. Du bör avgöra hur många URL:er din webbplats har och sätta genomsökningsdjupet till det nummer som är närmast antalet URL:er din webbplats har.
Vi genomsöker varje enskild URL för att se om cookies sätts och genom att genomsöka hela webbplatsen kan du vara säker på att du informerar besökarna med rätt information om alla cookies som används på din webbplats.
Genomsökningsfrekvensen är den faktor som avgör hur ofta vi uppdaterar listan med cookies hittade på din webbplats. Frekvensen är därför beroende av hur ofta du lägger till nya skript och innehåll på din webbplats.
Om din webbplats ofta ändras/uppdateras eller
om du har många som publicerar nytt innehåll på din webbplats kan det vara en bra idé att sätta genomsökningsfrekvensen högre än månatligen.