Om oss

Historien bakom
Cookie Information

Vi är ett privacy tech-företag som specialiserar sig på utveckling av samtyckeslösningar. Vi hjälper din webbplats med efterlevnaden av nuvarande integritetsbestämmelser och ramverk.

Hur vi började

År 2008 slutförde grundaren av Cookie Information, Karsten Rendemann, sina empiriska studier på Harvard University om hur plug-ins installerade på webbplatser inhämtar webbplatsbesökares personuppgifter för att sedan säljas och användas för profilering, prisdiskriminering och reklam. Utifrån undersökningarna drog Karsten slutsatsen att företag skulle investera mindre i utvecklandet av webbplatser och andra digitala tjänster om de visste hur deras kunders personuppgifter samlades in utan att de var medvetna om det. Det ledde honom till slutsatsen att vanliga personer skulle använda webbplatser och digitala tjänster mindre om de saknade förtroende för de uppgiftsöverföringar som gjordes.

Karsten Rendemann

CEO

Jonas Voldbjerg Andersen

CTO

Karsten var den första personen i Danmark som förespråkade behovet av riktiga plattformar för samtyckeshantering för att undvika misstro mot digitala tjänster. 2011 grundade han det som i dag är Cookie Information. Sedan dess har Cookie Information arbetat globalt för organisationer inom den offentliga och privata sektorn för att förse dem med en fungerande samtyckeslösning.

Vår uppgift

Cookie Informations uppgift är att hjälpa organisationer med att specificera och använda en professionell CMP som gör att de följer integritetslagarna i de länder de verkar i. Samtidigt ska den ge utrymme för deras kommersiella strategi och även dataetiska mål på ett sätt som utvecklar deras verksamhet.

På Cookie Information är vi lika vana vid att arbeta direkt med organisationer som har webbsidor i behov av en CMP såväl som med rådgivare (till exempel advokatbyråer, branschorganisationer och även statliga myndigheter) och teknikleverantörer som webbyråer och CMS-plattformar.

Karsten-Rendemann-stifter-og-CEO-i-Cookie-Information
CEO - Karsten Rendemann
Cookie-Information-at-the-award

Visionen

Cookie Information har en vision om att bli den CMP som organisationer som medvetet investerar i sina webbplatser föredrar.

Vi har redan lyckats med detta i ett världens mest digitala länder: Danmark, där i dag över 60 % av de största organisationerna använder Cookie Information.

Just nu inriktar vi oss på att globalt öka medvetenheten om denna fantastiska CMP, så att organisationer jorden runt kan bedöma om det är det rätta valet för dem med.

Företagets sociala ansvar

Cookie Information har en vision om att bli den CMP som organisationer som medvetet investerar i sina webbplatser föredrar.

Vi har redan lyckats med detta i ett världens mest digitala länder: Danmark, där i dag över 60 % av de största organisationerna använder Cookie Information.

Just nu inriktar vi oss på att globalt öka medvetenheten om denna fantastiska CMP, så att organisationer jorden runt kan bedöma om det är det rätta valet för dem med.

Office-in-nyhavn
Köpenhamnskontoret i Nyhavn

Företagsplatser

Germany

Cookie Information
Türkenstraße 7, D-80333 Munich

Denmark

Cookie Information A/S
Kristen Bernikows Gade 4, 1105 Copenhagen

Norway

Cookie Information AS
Nedre Storgate 37, 3015 Drammen

United States

Cookie Information
299 California Avenue, suite 200 Palo Alto, CA 94306
Vårt Team

Efterlevnadshjältarna

Vi är ett team med experter som arbetar för att du ska lyckas med våra produkter. Vi har olika kulturella bakgrunder, sakkunskaper och färdigheter, men vi arbetar alla målmedvetet för att hjälpa ditt företag.

Vårt Team

Säljteamet

Vi är ett hängivet team bestående av engagerade personer som drivs av att hitta den bästa lösningen för dig. Och dessutom det allra viktigaste: en lösning som ger dig flest fördelar.

Vårt Team

Marketing pros

Vi älskar att testa, mäta och ta reda på hur du kan få flest samtycken. Vi djupgräver i nya lagar och ramverk för att ge dig all information du behöver om samtycke på ett lättläst sätt.