Bygg in privacy i verksamhetens kärna

Öka förtroendet för ditt varumärke genom att skydda dina användares, kunders och anställdas integritet med innovativa lösningar för integritet och regelefterlevnad.

High performing company Cookie Information

Över 5000 organisationer driver integritetsbaserad digital transformation med hjälp av oss. Varmt välkommen du också

3 Arrows Mint

Gör regelefterlevnad till en konkurrensfördel

Tänk om integritetsfrågan var mer än bara ett krav. Tänk om det blev din konkurrensfördel

Dina kunders och medarbetares förtroende är avgörande för din verksamhet och ditt varumärke.

Använd innovativa integritetslösningar från Cookie Information som en affärsfördel och för att bygga förtroende.

Skydda din digitala värld.

Privacy & Compliance

Tappa aldrig kontroll på vilken persondata som din verksamhet lagrar och hanterar. Minska antalet manuella sökningar efter personuppgifter med Data Discovery, så att du och ditt team kan lösa problem snabbt, kostnadseffektivt och säkert.

Identifiera och hantera icke-compliant persondata igenom alla dina system. Minimera integritetsriskerna på ett säkert sätt.

Samla in, hantera och svara på persondataförfrågingar från en unik plats. Minska det manuella arbetet och kostnaden per förfrågan.

Dokumentera ert regelfterlevnadsarbete med transparens och nyckeltal. Rapportera dina framsteg när som helst.

Consent Management

Efterlev sekretessbestämmelser som GDPR och CCPA genom att samla in giltiga samtycken till cookies på webbplatser, och SDK:er i appar. Samla in samtycken utan att kompromissa med användarupplevelsen eller dina marknadsföringsmål.

Säkerställ användarnas integritet och regelefterlevnad av internationella sekretesslagar och nationella riktlinjer.

Anpassa din pop-up så den speglar ditt varumärkes grafiska profil, och bygg tillit genom HUR du samlar in samtycke.

Google Consent Mode är inbyggt och ger dig marknadsföringsinsikter medan du respekterar dina användares samtyckesval.

cmp
whistleblower-frontpage

Whistleblower Solution

Bygg tillit, fostra inklusivitet och säkra compliance med visselblåsarlagar.

Gör det möjligt för dina anställda att tryggt och anonymt rapportera oegentligheter på arbetsplatsen

Centralisera ärendehanteringsprocesser för att enkelt spåra, undersöka och lösa rapporterade problem.

Njut av en snabb set-up eller den flexibilitet som gör det möljigt att skräddarsy lösningen för din verksamhets behov och önskemål.

"De har varit otroligt bra att samarbeta med under åren och de brinner för vad de gör och vad de erbjuder sina kunder."

Nathanuel Williams , Application Manager
Maersk Logo Color

Skydda din
organisation webbplatser appar digitala värld

Med Cookie Informations’s integritets- och efterlevnadslösningar

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.