Bli partner

Var en del av en global community av partners vilka, precis som du, värnar skyddet av sina klienters digitala värld

Organisationer och myndigheter som drar nytta av vårt partnerprogram

Skapa möjligheter

Utöka ert tjänsteutbud genom att utnyttja AI-drivna lösningar för regelefterlevnad

Stärker kunders varumärken

Hjälp dina kunder att bygga förtroende genom att göra det möjligt för dem att skydda sina användares integritet.

Gör mer vinst

Påskynda ditt företags tillväxt med innovativa lösningar för regelefterlevnad och integritet

Partnerförmåner

Dedikerade partnerteam, prioriterad support, möjligheter till samförsäljning och sammarknadsföring.

mathias-madsen

Vi använder Cookie Information för flera kunder och tycker att det är mycket enkelt att implementera, använda och anpassa. Den enkla installationen gör att vi kan fokusera vår energi på att bygga bra och komplexa digitala lösningar.

Mathias Madsen

Chief Technology Officer

Samtyckeshantering som säkrar dina kunders regelefterlevnad

Hjälp dina kunder att implementera samtyckeshantering både på deras webbplatser (cookiebanner) och appar (samtycke för mobilappar). Dina kunder får en beprövad, anpassningsbar och intuitiv plattform för samtyckeshantering som bygger förtroende genom att respektera användarnas integritet.

AI-driven Data Discovery och automatiska formulär för dataförfrågningar

Data Discovery hittar och hanterar personuppgifter i era kunders system och plattformar. Automatiserade processer ökar dina kunders produktivitet genom att ge en tydlig översikt över personuppgifter. Med automatiserade förfrågningar från registrerade kan dina kunder enkelt hantera alla förfrågningar om åtkomst till eller radering av personuppgifter i en unik plattform.

Pålitliga och säkra lösningar för visselblåsare

Whistleblower Solution förser dina kunders företag med en beprövad rapporteringsportal för visselblåsare som ger dina anställda säkerhet och anonymitet i känsliga situationer. Visselblåsare kan vara säkra att de inte övervakas, exponeras eller utnyttjas när de rapporterar incidenter och problem på jobbet. Obligatoriskt för företag med mer än +50 anställda från och med den 17 december 2023.

Lösningar: Whistleblowing

3Arrows_Pink

Välj ditt partnerprogram

3Arrows_Pink

Vi erbjuder ett partnerskap där du kan generera intäkter genom att hjälpa dina kunder att skydda sina webbplatser, appar och företags rykte. Vi har integritetslösningarna, du implementerar eller hänvisar lösningarna till dina kunder. Få en kickback för varje värvning och rabatt för varje återförsäljning.

För alla leverantörer av tjänster som webb- och marknadsföringsbyråer som vill hjälpa sina kunder att implementera och upprätthålla compliance-lösningar

För företag, juridiska konsulter eller andra tjänsteleverantörer som marknadsför Cookie Informations lösningar och genererar intäkter för varje hänvisning.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.