Lagkrav på visselblåsarlösning

Blogg
Från och med den 17 december 2023 kräver den svenska lagstiftningen att alla företag med fler än 50 anställda har en lösning för att hantera rapportering om missförhållanden. Här kan du lära dig mer om hur ditt företag kan uppfylla dessa krav med hjälp av Cookie Information.
Innehållsförteckning

Den svenska visselblåsarlagen

Den svenska lagen om rapportering av missförhållanden infördes som ett svar på EU:s direktiv. Detta direktiv understryker vikten av att stärka skyddet för de som rapporterar missförhållanden och uppmuntrar företag att etablera rapporteringssystem. Genom att skydda de som rapporterar om missförhållanden förbättras transparensen, vilket gynnar både företagets och de anställdas välmående.

Läs också: Vad är visselblåsning?

Enligt lagen måste företag med fler än 50 anställda garantera inte bara sina heltidsanställda, utan även volontärer, praktikanter, och aktieägare – i stort sett alla som arbetar för företaget – möjligheten att rapportera om missförhållanden konfidentiellt. Företagen behöver också informera sina medarbetare om hur rapportering går till och säkerställa att inkomna rapporter hanteras korrekt.

Vad är en bra visselblåsningslösning?

Medan vissa anser att en e-postadress eller en intern policy kan vara tillräckligt, kan detta bli komplicerat och riskerar att inte uppfylla alla lagkrav. Som företag finns det dessutom stora fördelar med ett system som gör det enkelt och nästintill riskfritt för en anställd att rapportera. Det uppmuntrar till en transparens som du som företag tjänar på – eftersom du får information om oegentligheter snabbt och kan vidta åtgärder.

Lagen har höga krav på konfidentialitet, säkerhet och information, vilket innebär att Whistleblowing av Cookie Information, som är enkel att använda men samtidigt uppfyller alla lagkrav, är ett idealiskt val för företag som vill följa lagen.

Med Whistleblowing av Cookie Information kan rapporter samlas in under strikt konfidentialitet, eller fullständig anonymitet, med möjlighet för uppföljning mellan rapportören och mottagaren – vilket också kan ske med fullständig anonymitet.

Plattformen är end-to-end-krypterad och visselblåsaren kan bifoga bilder och ljudfiler. Bildfilernas metadata avlägsnas och ljud-filen kan röstförvrängas, så att det inte går att identifiera rapportören indirekt. 

Plattformen gör det enkelt att leva upp till visselblåsarlagen, då den förutom möjligheten att rapportera och kommunicera anonymt med handläggaren också, bland annat:

  • gör det möjligt för visselblåsaren att välja vilken handläggare hen vill ska hantera ärendet.
  • gör det enkelt att outsourca rapporteringen till en extern byrå, som exempelvis Deloitte.
  • förser dig med en visselblåsarpolicy, samt rätt information vid rätt steg i rapporteringsprocessen.
  • ser till att du som företag håller sju-dagars-tidsfristen samt 90-dagars-tidsfristen. 

 

Plattformen kräver ingen installation och du kan med enkelhet implementera ditt företags grafiska profil och logo.

Whistleblowing av Cookie Information har utvecklats efter en analys av marknadens existerande lösningar. Plattformen är framtagen för att vara intuitiv, och med extremt höga krav på tekniska säkerhet, samt tryggheten för den som rapporterar, dem som blir rapporterade, och dem som tar emot och ska hantera en rapportering.

Boka en kostnadsfri konsultation

Boka en demo av plattformen samtidigt som du får svar på dina frågor.