Sheltr Whistleblowing

Öka förtroendet, främja inklusivitet och följa reglerna om whistleblowing

Sheltr Whistleblowing ger din organisation en säker rapporteringskanal där dina anställda, kunder och partners anonymt kan rapportera misstankar om överträdelser och oegentligheter.

Säkerställer att ni följer nationell lagstiftning och EU:s visselblåsardirektiv

Visselblåsaren garanteras fullständig anonymitet så att den tryggt kan göra sin röst hörd

Njut av hur friktionsfritt det är att komma igång snabbt och att anpassa lösningen efter dina behov.

whistleblower-1

Följ visselblåsarlagar och förstå när ett ärende behöver lösas

Säkerställ regelefterlevnad och centralisera din incidentrapportering och ärendehantering. Automatiska uppdateringar av ärenden och påminnelser om tidsfrister gör det möjligt att agera i tid och skapar överblick. Sheltr Whistleblowing identifierar trender i inrapporteringen och hjälper dig att ta itu med återkommande problem. Alla rapporter, åtgärder och resultat loggas automatiskt. Detta ger dig en tydlig och revisionssäker historik för framtida referens.

Skyddar visselblåsare genom säker och anonym rapportering

Sheltr Whistleblowing är en av de mest integritetssäkra rapporteringskanalerna på marknaden. Ingen spårning, kakor eller övervakning. End-to-end-kryptering, datamaskning med mera, garanterar visselblåsares anonymitet. Språk- och tillgänglighetsstöd säkerställer att alla kan lyfta ett bekymmer – oavsett funktionshinder eller språkbarriär. Uppmuntra dina anställda att ta ton och främja en hälsosam arbetsplatskultur.

whistleblower-2
whistleblower-3

Kör igång direkt eller anpassa efter dina behov

Sheltr Whistleblowing kräver ingen teknisk expertis. Generera helt enkelt din unika URL på några minuter. Möjligheterna att anpassa är också enkla. Hantera ärenden internt eller samarbeta med tredje part för extern rapportering. Använd Whistleblowing direkt ur lådan eller skräddarsy designen så den passar ditt varumärke.

Funktioner

Dasbord ger dig en enkel överblick över ärenden, deras framsteg och trender i rapportformat

Automatiska påminnelser till handläggare säkerställer att du aldrig missar en deadline

Anpassad åtkomst och behörighetskontroll

Språk & access support säkrar användbarhet för alla

Kryptering, anonymisering av data, noll spårning med mera

Revisionsbar logg för dokumentation

Priser

Silver

Säkerställer regelefterlevnad för små och medelstora företag.

€875 / Årlig

✓ Upp till och med 3 handläggare
✓ Intern och extern rapportering
✓ 1 rapporteringsportal
✓ Revisionssäker logg
✓ Visselblåsar-policy

Gold

Säkerställer regelefterlevnad för medelstora och växande bolag. Gör det enklare och friktionsfritt att följa lagar och regler om visselblåsning.

€1,600 / Årlig

✓ Allt i Silver, samt
✓ Upp till 10 handläggare
✓ Upp till 5 rapporteringsportaler
✓ Anpassningsbar portal and formulär

Platinum

Säkerställer regelefterlevnad för stora företag och internationella koncerner med avancerade installationskrav eller specialbehov.

Anpassat

✓ Allt från Gold, samt
✓ Obegränsat antal handläggare
✓ Obegränsat antal rapporteringsportaler

Främja en sund arbetsplats, följ lagstiftning om visselblåsning. Be om en demo av Sheltr Whistleblowing redan idag.