ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Wat is de AVG?

Alles wat u moet weten over de impact van de AVG op de gegevensverzameling op uw websites en in uw apps.

De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden.

Wat is de AVG?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel AVG genoemd) is een wet van de Europese Unie die bepaalt dat bedrijven persoonsgegevens op een rechtmatige basis moeten behandelen, waarbij tegelijkertijd de veiligheid, privacy en vertrouwelijkheid ervan wordt gewaarborgd.

De AVG heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens van gebruikers worden verwerkt door talloze cookies.

De verwerking daarvan is onderworpen aan de AVG. Om persoonsgegevens te verwerken heeft u een wettige grondslag nodig.

Dat kan bijvoorbeeld een rechtmatig belang zijn, maar de verwerking van persoonsgegevens gebeurt vaker op basis van toestemming. Link:

Link: Wat is een rechtmatig belang? (EN)

We will go through:

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle soorten gegevens die op zichzelf of in combinatie met andere gegevens de “eenduidige identificatie” van een natuurlijke persoon (de betrokkene) mogelijk maken. Afhankelijk van de omvang en het doel van die verwerkingsactiviteiten kan er een mogelijk risico bestaan voor de betrokkene.

Wat is de verwerking van persoonsgegevens?

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan het verzamelen, inzien, opslaan, verwerken en/of delen van persoonsgegevens.

Wanneer worden persoonsgegevens verwerkt?

Cookies verzamelen en verwerken de persoonsgegevens van uw websitebezoekers. Telkens wanneer iemand de website van uw bedrijf bezoekt, worden er cookies opgeslagen, wordt toegang tot cookies verkregen, en worden cookies gewijzigd in de browser van de bezoeker.

Deze gegevens bestaan meestal uit taalvoorkeuren, schermgroottes, artikelen in het winkelmandje, enz. Ze kunnen echter ook informatie bevatten over het IP-adres van de gebruiker, zijn browserkeuze, en zijn online gedrag. Marketingcookies registreren het gebruikersgedrag op de website en op het internet. Daarmee kunnen online profielen worden opgesteld voor direct marketing.

Cookies verzamelen persoonlijke gegevens

Wie is onderworpen aan de AVG?

Bedrijven binnen de Europese Unie moeten zich ten aanzien van alle betrokkenen aan de AVG houden, ongeacht waar die betrokkenen zich bevinden. Hetzelfde geldt voor bedrijven buiten de Europese Unie ten aanzien van betrokkenen die in de Europese Unie wonen.

hoe voldoet u aan de verordening inzake gegevensbescherming

Wie moet de vereiste toestemming verzamelen?

Het is de eigenaar van de website of de Data Protection Officer (DPO) van het bedrijf die verantwoordelijk is voor de naleving van de AVG-voorschriften met betrekking tot de door cookies verwerkte gegevens.

Ook als de cookies geen eigendom van het bedrijf zelf zijn, maar van externe partijen, bv. Google Analytics, Facebook Pixel, YouTube of Addthis.

Wat is uw taak?

Allereerst moet u een rechtsgeldige cookiepop-up op uw website plaatsen. Deze moet:

AVG & cookies

Cookies zijn een veelgebruikt instrument waarmee gegevens over een bepaalde gebruiker opgeslagen worden. Een bepaalde dienst kan daarna toegang krijgen tot die gegevens en een profiel van die persoon maken. Daarop worden dan gepersonaliseerde advertenties en inhoud gericht.

Als gegevensbeheerder bent u ook verantwoordelijk voor de gegevens die door derden op uw website worden verzameld. Het gaat hierbij om first- en third-party cookies die de persoonsgegevens van bezoekers verwerken (Google, Facebook, YouTube, Addthis, Doubleclick).

Link: Wat zijn de regels voor cookies? 

De website van uw bedrijf maakt gebruik van Google Analytics om het websiteverkeer te evalueren. Telkens wanneer de gebruiker uw site bezoekt, plaatst Google een aantal cookies (first-party) in de webbrowser van uw bezoeker.

Deze cookies verzamelen en verwerken persoonlijke informatie over de bezoeker waarmee deze direct of indirect geïdentificeerd kan worden. Met de door Google Analytics verzamelde gegevens wordt een online profiel opgesteld en direct marketing toegepast.

Daarvoor is de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker nodig.

avg-vs-cookies

Hoe kunt u zich aan de AVG houden?

Wij helpen u om de gewenste compliance met de AVG te bereiken. Wij zijn een internationaal technologiebedrijf dat privacydiensten aanbiedt aan zowel de publieke als de private sector.

Ons toestemmingsbeheer wordt inmiddels gebruikt door meer dan 1.500 klanten, en jaarlijks verzamelen wij zo’n 15 miljard toestemmingen. Voldoe vandaag nog aan de AVG! Boek een afspraak met één van onze experts voor een oplossing op maat..

Het toestemmingsbeheer van Cookie Information omvat: