Top 10 frågor om Google Consent Mode v2

Blogg
Vad är Googel Consent Mode v2, varför är den ett måste för en fortsatt framgångsrik remarketing-strategi för den som vill köra Google Ads och Analytics under 2024.?
Innehållsförteckning

1. Vad är Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är den uppdaterade mekanismen med vilken Google gör det möjligt för företag att anpassa Google tags baserat på hur användare svarare på samtycke för annonsering och analytics-cookies. På så vis kan man säkra att cookies för markandsföring endast kan ske med samtycke – så som det signalerats genom Consent Mode v2. Google beskriver det som en mekanism som gör det möjligt för webbplatser att samla in data kring konverteringar medans man respekterar människors privacy-val.

2. Hur skiljer sig Google Consent Mode v2, från tidigare versioner?

Till skillnaden från tidigare version, är Consent Mode v2 en mer avancerad version som förutsätter explicit samtycke för kakor och datainsamling – särskilt om datan ska användas för retargeting och webbanalys. Dessa uppgraderingar linjerar med strikta integritetsskyddslagar och regleringar. Den syftar till att försäkra oss om att data hanteras på ett sätt som respekterar användares val och juridiska krav, särskilt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA). Huvudförbättringen i den uppgraderade versionen är möjliggörandet av två ytterligare samtyckestillstånd relaterade till annonsering: ad_user_data och ad_personalization. Den nya Google Consent Mode är mer ett krav än ett alternativ för webbplatser som vill spåra konverteringar och optimera sin annonseringsbudget framledes. Google Consent Mode v2 kommer får full effekt i mars 2024.

3. Vad är de huvudsakliga funktionerna i Google Consent Mode v2?

Som nämnts består Google Consent Mode v2 av två viktiga funktionaliteter relaterade till annonser och personalisering:

  1. ad_user_data, and
  2. ad_personalization

ad_user_data i Consent Mode v2

Inställningen ad_user_data avgör om personuppgifter skickas till Google baserat på användarens samtycke. ‘Google’ i detta sammanhang avser tjänster som Google Ads, Google Shopping och Google Play.

ad_user_data kan ha två värden, beroende på om en användare ger sitt samtycke: ‘granted’ eller ‘denied.’

Om en användare godkänner annonseringscookies i cookie-bannern, och därmed samtycker till att dela sina data med Google, kommer ad_user_data att ställas in till ‘granted.’

Detta fungerar dock endast om bannerns språk överensstämmer med Googles standarder för compliance.

ad_personalization i Consent Mode v2

Inställningen ad_personalization styr om personuppgifter kan användas för ändamål som remarketing.

Liksom ad_user_data har ad_personalization två möjliga värden baserat på användarens samtycke: ‘granted’ eller ‘denied.’

Om en användare godkänner annonseringscookies på cookie-bannern, och därmed samtycker till att dess data används av Google för remarketing, kommer ad_personalization att ställas in på ‘granted.’

Dock, liksom för ad_user_data, är denna funktionalitet beroende av att cookie-bannerns språk överensstämmer med Googles standarder för compliance.

4. Varför gör Google en uppdatering av Consent Mode?

Ett webbaserat annonseringsekosystem som gynnar annonsörer, publicister och konsumenter måste grundas på förtroende för att respektera slutanvändarnas integritetspreferenser. Google tar hänsyn till regleringar som GDPR och ePrivacy-direktivet, och ny lagstiftning som Digital Markets Act. E-privacydirektivet och GDPR styr lagring och tillgång av data på användarenheter och kräver en juridisk grund, framförallt samtycke, för alla aktiviteter som innebär behandling av personuppgifter. Digital Markets Act kommer att tvinga Google och andra stora onlineplattformsföretag att göra olika ändringar i sina produkter och tjänster. Google Consent Mode v2 representerar ett av Googles initiativ för att främja och säkerställa compliance på webben, inklusive deras egen efterlevnad av dessa regleringar.

5. Hur hjälper Google Consent Mode v2 annonsörer?

how does consent mode v2 work
När man följer svensk och internationella dataskyddslagar genom att erbjuda användare ett val – ja eller nej till datainsamling – kommer vissa användare att säga nej. Många “nej-tack” kan utgöra en utmaning för marknadsförare och annonsörer som vill förstå hur det går eftersom de inte kommer att ha “hela bilden”. Men Consent Mode hjälper annonsörer att kompensera en betydande del av den “förlorade” datan på ett integritetsvänäligt sätt genom aggregerad och anonymiserad insikter. Även om individuell data från användare som sagt nej till kakor inte är tillgänglig, kan aggregerad data fortfarande erbjuda värdefulla insikter i kampanjprestanda och användarbeteendetrender. Dessutom förbättras konverteringsdata genom användning av konverteringsmodellering för användare som inte ger sitt samtycke. För att säkerställa kvaliteten på dina målgrupper och mätningar i Google Ads är det avgörande att korrekt implementera Consent Mode v2 innan mars 2024.

6. Kör Google Consent Mode v2 på AI?

Den del av Google Consent Mode v2 som möjliggör den så kallade konverteringsmodelleringen kör på AI, det vill säga maskininlärning.

När användare samtycker till cookies är det enkelt att samla in omfattande data för exakt retargeting och analys. Men när användare avvisar cookies blir datan begränsad och anonymiserad, vilket leder till luckor i analysen.

Google använder maskininlärning i konverteringsmodelleringen för att överbrygga dessa luckor. Den analyserar data och trender från samtyckande användare för att uppskatta beteendet hos icke-samtyckande användare.

Denna AI-baserade metod använder observerbar data och historiska trender och jämför dem med de användare som samtyckt. Denna process gör det möjligt att få mycket rimliga uppskattningar för konverteringar från annonsklick som annars skulle gå förlorade.

Även om det inte är 100% exakt förbättrar denna AI-drivna metod analysen av konverteringsdata avsevärt, och erbjuder bättre insikter än att enbart förlita sig på data från samtyckande användare.

7. Ersätter Consent Mode v2 behovet av en cookie banner?

För att använda Google Consent Mode v2 behöver du ha en cookie-banner på plats. Detta innebär att du behöver ha, eller skaffa, en plattform för samtyckeshantering, det vill säga en consent management platform (CMP) som är i linje med Googles egen compliance-standard samt GDPR och e-privacy-direktivet.

Google Consent Mode v2 ‘kör’ genom en CMP, vilket innebär att den tar emot signaler kring huruvida en användare har gett sitt samtycke eller inte via bannern.

Det är också du som webbplatsägare som är ansvarig för att först samla in samtycken för alla cookies och spårningsteknologier som används på webbplatsen i enlighet med GDPR och andra dataskyddslagar.

Efter detta kan du välja att använda Google Consent Mode v2 för att få ut mesta möjliga av Google Analytics 4 och Googles annonseringstjänster.

8. Behöver du en Cookie Banner för att kör Consent Mode v2?

cookie banner

Ja.

Du behöver ha en cookie-banner, det vill säga en consent management pattform på din webbplats och/eller i din mobilapplikation.

Detta beror på att API:et för Consent Mode v2 är kopplat till plattformen för samtyckeshantering (CMP), så att din app eller webbplats kan ange för Google om en användare har gett sitt samtycke för analys och/eller annonsering.

Google Consent Mode v2 är inte en fristående funktion eller ett program.

Till exempel, om en webbplatsanvändare bestämmer sig för att avvisa användningen av cookies eller spårning för vissa marknadsförings-teknologier på cookie-bannern, kommer Google Consent Mode att reagera därefter. Baserat på denna samtyckes-status kommer den endast att visa kontextbaserad reklam på webbplatsen, utan att använda några personuppgifter.

9. Vad händer om jag inte implementerar Google Consent Mode v2?

Google Consent Mode v2 är främst relevant för företag i Sverige, och Europa och som som riktar sig till användare i Sverige och Europa, det vill säga i hela i EES. Utan Consent Mode v2 kommer inga data om nya EES-användare att fångas upp av dina annonsplattformar, som Google Ads och GA4, efter mars 2024.

Därför kommer, utan Consent Mode v2, din mätning och rapportering, målgruppslista och förmåga att göra remarketing i EES att vara nästan meningslös.

Dina budgivningsalgoritmer kommer att köras på felaktig och ofullständig data, vilket leder till mindre effektiv användning av budgeten.

Till exempel, om du kör en ‘Maximera Konverteringar’-kampanj med ett mål-CPA, är exakt mätning av konverteringar avgörande för att algoritmen ska fungera korrekt och buda effektivt. Med färre registrerade konverteringar (utan Consent Mode v2) kan strategin undervärdera vissa möjligheter, vilket leder till felaktig budgivning och mindre lönsam budgetallokering.

10. Hur implementerar jag Google Consent Mode v2?

Implementeringen kan delas upp i 4 steg. Först ska du bestämma dig för om du vill använda en av Googles certifierad CMP-partner, som Cookie Information’s CMP, eller en in-house lösning du byggt från grunden. Därefter, ska du försäkra dig om att bannern är konfigurerad korrekt i enlighet med Googles krav, och legala krav inom EES. Detta är mycket enklare om du väljer en certifierad lösning från en Google-partner som Cookie Information. I steg tre ska du implementera Consent Mode v2. Enklaste sättet är genom en certifierad CMP-lösning, som Cookie Informations CMP. Integrationen är mycket enkel. En manuell implementering är endast nödvändigt om du har byggt och kör din egen CMP-lösning. I det fjärde and sista steget, verifiera din implementeringen via panelen i ditt Ads-konto.

Snabbaste sättet att få Google Consent Mode v2

Det snabbaste sättet att få igång Google Consent Mode v2 är genom en plattform för samtyckeshantering. Cookie Information är en Google Consent Mode-partner. Om du använder Cookie Informations CMP idag, eller behöver en compliant lösning från oss, får du en snabb och pålitlig access till Consent Mode v2. Cookie Information är också gratis att prova i 30 dagar om du vill testa först. Enkelheten beror på att Cookie Informations CMP har en inbyggd integration med Consent Mode v2, som ger allt stöd och all dokumentation som behövs för att snabbt börja mäta effektivt. Som nämnt kommer Googles krav på Consent Mode v2 att vara i full gång mars 2024. För att säkerställa att din annonsering fungerar fullt ut framöver, kan du börja med Consent Mode v2 redan idag och förbered dig innan alternativet fasas ut.