Mobile App Consent

Skapa förtroende för din mobilapp genom att skydda dina användares integritet. Säkerställ din regelefterlevnad genom att samla in giltiga användarsamtycken.
Fungerar på iOS och Android.

Säkerställer att du följer globala dataskyddslagar som GDPR och CCPA

Skyddar dina appanvändares integritet och skapar förtroende för ditt varumärke

Möjliggör transparent och meningsfull datainsamling

Effektiv samtyckeshantering för appar som säkrar din compliance med globala privacylagar

Med Mobile App Consent kan din organisations app följa globala dataskyddsbestämmelser som ePrivacy, GDPR och CCPA. Mobile App Consent samlar in dina användares samtycke för SDK-spårning och annan insamling av personuppgifter. Alla samtycken lagras i appen och på säkra servrar inom EU. Skyddar din organisation från böter och att bli avstängd från app store.

Skapa förtroende genom att skydda användarnas integritet

Visa dina kunder att du värdesätter deras integritet genom att låta dem kontrollera sin egna data. Mobile App Consent gör det enkelt för dig att vara transparent med vilka uppgifter du samlar in om användarna. Genom att bygga in privacy i kärnan av din mobilapp kan din organisation vinna användares tillit för en livstid

mac-2
mac-3

Lätt att implementera, lätt att underhålla

Med support och dokumentation sparar dina utvecklare tid och resurser när de integrera, vad som nu är, en beprövad lösning för samtycke till mobilappar. Finns på 42 språk Fungerar på både iOS och Android.

Funktioner

Samlar in samtycken från dina appanvändare – lagras på säkra servrar

Fungerar på iOS och Android och stöder 42 språk

Samtyckes-pop-up:en kan enkelt anpassas för att spegla ditt varumärkes grafiska profil

Gör det möjligt för dig att följa internationella dataskyddslagar som GDPR och CCPA

Samlar in samtycke för SDK:er, nyhetsbrev, åldersgränser, användarvillkor och mycket mer

Erbjuder transparens kring din apps datainsamling

Gör som många andra organisationer som redan skapar förtroende för sitt varumärke genom Cookie Informations samtyckesbanner för mobilappar.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.