Privacy & Compliance

Håll reda på alla personuppgifter som din organisation lagrar i en enda plattform, och svara enkelt när någon ber om sina personuppgifter inom tidsfristen på 1 månad.

Identifierar och kategoriserar data som saknar rättslig grund

Svara enkelt på en persondata-förfrågan inom tidsfristen på 1 månad.