Privacy & Compliance

Håll reda på alla personuppgifter som din organisation lagrar i en enda plattform, och svara enkelt när någon ber om sina personuppgifter inom tidsfristen på 1 månad.

Identifierar och kategoriserar data som saknar rättslig grund

Svara enkelt på en persondata-förfrågan inom tidsfristen på 1 månad.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.

Logga in på:

*Logga in på Consent Management för att komma åt din samtyckesbanner för webben och mobilapp. Logga in påPrivacy & Complianceför att komma åt Data Discovery och Data Subject Request.