Även vår webbplats ska vara hållbar

Blogg
- När jag började förstå betydelsen av att hålla rent på vår egen webbplats var det viktigt för mig att hitta en långsiktig lösning.
Innehållsförteckning
Porträtt på Jonatan Andersson från Ragn-Sells. Ute i bokskog. Höst.

Det inte är tillåtet för webbplatser att spåra människor och samla in deras personuppgifter utan laglig grund, och allt fler svenska företag har blivit medvetna om det. 

För Ragn-Sells, där Jonatan Andersson är Head of Digital Customer Experience, handlar det inte så mycket om att ducka för eventuella GDPR-böter, utan snarare om att lägga en hållbar grund för hur företaget samlar in och hanterar all slags data. Oavsett om det rör persondata eller operationell data – och oavsett om det sker genom webbplatsen eller genom andra digitala och analoga kanaler. 

– Data och hur vi använder den är avgörande för att möjliggöra en cirkulär ekonomi, säger Jonatan och förklarar:

– För att öka återvinning krävs spårbarhet och koll på data & materialflöden. Även om vi mest syftar på order-/operationell data i vår bransch så ligger persondata-biten angränsande.

Det gäller att förstå skillnaden på “data och data” och göra rätt från grunden.

”Det är inte bara några fina ord”

Med en historia som sträcker sig 142 år bak i tiden har Ragn-Sells lång erfarenhet av arbete med återvinning. Företaget är idag ett av Sveriges främsta kompetensföretag inom avfall och miljö och driver på omställningen mot en cirkulär ekonomi. 

– Jag hamnade här för att jag ville arbeta med relationsbaserad försäljning. Men jag var inte intresserad av “sopor”, så jag tänkte att jag skulle bli kvar i max två år. Men nu har jag varit här i tolv, säger han och skrattar.  

Jonatan Andersson jobbar med allt som rör marknad och försäljning kopplat till digitalisering och IT-system. Det är onekligen en bred position men Jonatan känns allt annat än stressad.

– Jag tror att det är lätt att trivas här eftersom mitt arbete går ut på att bygga nära och långsiktiga relationer och samarbeten med kunder och partners. Vi är ett jordnära familjeföretag med högt i tak och långsiktigt tänk. Det är inte bara några fina ord. 

– Att Ragn-Sells inte är ett börsnoterat bolag, utan ett familjeföretag med fokus på hållbarhet i stället för kvartalsredovisning bidrar till en prestigelös och trevlig affärskultur. Det märks att vi vill visa ”att värna om miljön och goda affärer går hand i hand”.

Juridiska hinder blockerar cirkulära affärsmodeller och hotar klimatet

Den enda som verkar brådskande inom Ragn-Sells är att driva på den cirkulära omställningen. Företaget har ett intensivt och ambitiöst arbete för att belysa, och riva, de konkreta juridiska hinder som idag sätter stopp för cirkulära lösningar och affärsmodeller.  

– Nuvarande lagar och regler gör det svårt att ta till vara återvunna råvaror eftersom vi ser avfall som avfall och inte en resurs. 

– Löser vi inte det här kommer vi inte heller lyckas med den cirkulära omställningen, vilket kommer vara förödande också för klimatet. 

Om Ragn-Sells

Finns i Sverige, Norge, Danmark och Estland.
Omsättning 8,696 MSEK
Behandlat material 6,3 MTON

Att hushålla med data

Att prata om cirkulära processer, återvinning och hållbara affärsmodeller leder samtalet in på stora globala logistikflöden och geopolitik  (”EU är en viktig spelare.”) men också tillbaka ned till den lokala nivån och de minsta beståndsdelarna i de digitala processerna och teknikerna.  

Jonatan berättar att Ragn-Sells är med i ett EU-projekt som rör standardisering och klassificering av data. 

– Hur vi ser på data hänger ihop med vad vi vill göra med data och vilka flöden vi vill kunna spåra. Att till exempel göra det möjligt att veta att ett material har blivit “destruerat”, eller till och med “återvunnet” kräver datakoll.  

För Jonatan är det lätt att översätta denna respekt för datats värde till hushållning med personuppgifter eller persondata. 

– När jag började förstå betydelsen av att hålla rent på vår egen webbplats var det viktigt för mig att hitta en lösning en långsiktig lösning. 

– Valet föll på er mycket på grund av de referenskunder ni har. Det är stora tunga varumärken som är lika måna om att undvika dåliga rubriker, och värna sitt legacy, som vi är.  

– Vi fick också en mycket bra och personlig on-boarding. Det var lätt att förstå vad som behövde göras och vad som krävdes för att få alla bitarna på plats. Och då har jag inte arbetat med det här tidigare, säger Jonatan. 

Följer din webbplats GDPR?

Testa din webbplats idag. Det är gratis.