Blog

ฟรีคุกกี้แบนเนอร์ – คุณคิดว่าคุณสอดคล้องกับ PDPA? คิดใหม่!

ฟรีคุกกี้ Consent แบนเนอร์ แชร์ลักษณะทั่วไป แต่มันไม่สอดคล้องและปฏิบัติตามกฎหมาย

ปัญหากับฟรีคุกกี้แบนเนอร์

When the GDPR effectively entered into force in May 2018, many companies were in a hurry to get a free cookie banner on their website in order to comply with the new data protection regulations.

Many ended up choosing to implement a cookie banner on their website based on the belief that visitors are only to be informed of the website’s use of cookies and the processing of personal information.

But according to the GDPR, that’s far from enough.

Why isn’t my free cookie banner compliant with the GDPR?

There are a ton of free cookie banners available on the internet. For example, if you have a WordPress site, there are many free GDPR plugins available to install making you “compliant” in an instant. 

Also, privacy-tech companies provide free basic solutions if you only have one domain and a short list of subpages.

But common to all are, they are not very compliant. Why? Because they do not collect visitors’ consent, store consent logs (for inspection), provide opt-out options, or retain cookies before consent. And consent before processing (of data) is a cornerstone in the GDPR.

So, in essence, what free cookie banners give you is false security.

Free_cookie_consent_banner_GDPR

Why is it necessary to collect consents?

Take a look at which cookies your website uses. Most likely you’ll find cookies from Google Analytics, YouTube, Facebook, or Hotjar. Or perhaps from Doubleclick, Addthis, Googleadservice or many other third-party services implemented on your website in one way or another.

These cookies collect and process your visitors’ personal information (IP-addresses, Geolocation, online identifiers etc.), which is used for directing more personalized ads to them.

If a cookie collects and processes personal information about the internet user, then the user must give his or her explicit consent before your website can store the cookie in the user’s browser.

The GDPR clearly states:

Consent should be given by a clear affirmative act establishing a freely given, specific, informed and unambiguous indication of the data subject’s agreement to the processing of personal data relating to him or her

and

Silence, pre-ticked boxes, or inactivity should not, therefore, constitute consent.

Link: Genereal Data Protection Regulation 2016/679

การขอคำยินยอมผู้ใช้งานควรขอโดยที่ยืนยันอย่างชัดเจน เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น การยืนยันตัวบุคคล หรือการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานเอง เพื่อเป็นประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เรื่องการจัดทำ Consent สามารถจัดทำได้ทั้งรูปแบบที่เป็นหนังสือหรือทำโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้และต้องมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน

ในการขอความยินยอมนั้นจะต้องแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลไปด้วยและต้องแยกส่วนออกจากข้อความอื่นอย่างชัดเจน เข้าถึงได้และเข้าใจได้ ใช้ภาษาที่อ่านง่าย และไม่เป็นการหลอกลวงหรือทำให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใจผิดในวัตถุประสงค์ ซึ่งควรจะติดตั้งปุ่มเครื่องหมายในช่องเมื่อผู้ใช้งานเลือกหรือติ๊กเองว่าเขาจะให้เราประมวลผลอย่างไรบ้าง

การปิดเสียง ปุ่มเครื่องหมาย (ticket box) หรือ การไม่ใช้งานไม่ควรถือเป็นการขอคำยินยอม

การขอคำยินยอมควรคลุมกิจกรรมการประมวลผลทั้งหมดที่ดำเนินการวัตถุประสงค์

เมื่อการประมวลผลที่มีวัตถุประสงค์หลายแบบควรขอคำยินยอมจากผู้ใช้งานทุกแบบทั้งหมด

ดังที่เคยเห็นมาก่อนการขอคำยินยอมมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตาม PDPA จะต้องมีการแจ้งและให้อย่างเสรี

นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่ากำแพงคุกกี้และข้อมูลสำหรับการเข้าถึงไม่ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ผู้ใช้งานจะต้องมีทางเลือกในการปฏิเสธคุกกี้

ฟรีคุกกี้แบนเนอร์ไม่เสนอตัวเลือกนั้น

แล้วไง? เว็บไซต์ของคุณควรจะปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างไร?

ความต้องการคือคุกกี้แบนเนอร์ระดับมืออาชีพและโซลูชันการยินยอม

คุกกี้ป๊อปอัแบนเนอร์ที่เหมาะสมจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานเทราบเกี่ยวกับคุกกี้ที่คุณตั้ง
ในคุกกี้แบนเนอร์ควรมีลิงก์นโยบายคุกกี้ของเว็บไซต์ซึ่งมีการอธิบายวัตถุประสงค์ของคุกกี้ของคุณอย่างเหมาะสม

ต้องได้รับความยินยอมอย่างเสรี!
การปิดเสียง และการมีปุ่มเครื่องหมาย (ticket box) ไม่ถือเป็นว่าปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA
บุคคลต้องมีโอกาสที่ได้เลือก ระหว่างยอมรับหรือปฏิเสธ Cookie ต่างๆ ที่รวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเขา

ต้องได้รับความยินยอมก่อนคุกกี้จึงจะรวบรวมและประมวลผลข้อมูลได้
คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของคุณบล็อกคุกกี้ก่อนที่คุณจะได้การตอบรับจากผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ สิ่งนี้ต้องให้คุณบล็อก JavaScript คุกกี้ ไม่ให้ดำเนินการก่อนที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ความยินยอม

หากคุณหรือ บริษัท ของคุณโดนการตรวจสอบโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)พวกเขาจะขอให้คุณจัดเตรียมเอกสารคำยินยอมที่คุณได้มาจากบุคคลแต่ละครั้งที่ผู้ใช้มอบให้ รวมถึงผู้ใดที่ปฏิเสธด้วย เราแนะนำให้คุณอยู่ในด่านที่ปลอดภัยเถอะ และจัดเก็บคำยินยอมทั้งหมดอย่างปลอดภัย

ฟังดูซับซ้อนหรอคะ? แต่มันไม่ซับซ้อนนะ

เริ่มเลยค่ะด้วยกับโซลูชันการยินยอมของ Cookie Information

ด้วยโซลูชันของเราคุณจะได้รับ คุกกี้ Consent ที่สอดคล้องกับ PDPA สำหรับเว็บไซต์ของคุณ ง่าย โปรและปลอดภัย

คุณจะได้รับ:

  • Cookie consent pop-up banner (รวบรวม cookie consents)
  • Privacy controls (cookie opt-out option ระหว่างเลือก)
  • นโยบายคุกกี้
  • Log and basic reporting (จัดเก็บความยินยอมโดนหากคุณโดนตรวจสอบ)
  • สแกนเว็บไซต์ของคุณทุกเดือนเพื่อหาคุกกี้
  • ฐานความรู้ (ภาพรวมของคุกกี้ทั้งหมด)
  • SDK implementation (บล็อกคุกกี้ก่อนที่จะได้รับความยินยอม)

แบนเนอร์ป๊อปอัป consent จะเด้งขึ้นมาหน้าจอตอนผู้ใช้งานเยี่ยมชมเว็บไซต์ครั้งแรก แบนเนอร์ป๊อปอัปจะแจ้งผู้ใช้ว่าเว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เราจะขอคำยินยอมจากบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์ในการจัดเก็บคุกกี้

การควบคุมข้อมูลยังอนุญาตให้ผู้ใช้ปฏิเสธวัตถุประสงค์ของคุกกี้ต่างๆ (เช่น คุกกี้สถิติ คุกกี้ประสิทธิภาพ) ด้วยนโยบายคุกกี้ผู้ใช้สามารถและอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่ติดตั้งในบนเว็บไซต์ของคุณได้

การยินยอมของผู้ใช้แต่ละคนจะถูกเก็บไว้เป็นเวลา 5 ปี ตามกฎหมายที่กำหนด ด้วยโซลูชันการยินยอมของเราผู้ใช้สามารถเปลี่ยนแปลงความยินยอมรื้อถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา

โซลูชันของเราจะสแกนเว็บไซต์ของคุณและ subpages ทั้งหมดเพื่อหาคุกกี้และเสนอในนโยบายคุกกี้

Cookie Information จะรักษาฐานความรู้ระดับโลกไว้ด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งและบุคคลที่สาม (third-party cookies)

ด้วยโซลูชันการยินยอมคุณจะได้ติดตั้ง SDK (Software Development Kit) ด้วย กับเครื่องมือนี้คุณสามารถบล็อกไม่ให้ใช้คุกกี้ JavaScript ก่อนที่จะได้รับความยินยอมจากบุคคลที่เข้าสู่เว็บไซต์

ไม่มีฟรีคุกกี้แบนเนอร์อีกต่อไป กลายเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่สอดคล้องกับ PDPA ด้วยคุกกี้แบนเนอร์ระดับมืออาชีพ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email
เราได้ช่วยเหลือลูกค้ามากกว่า 2,500 รายแล้ว

เริ่มทดลองใช้ฟรี

ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต

client_logos

คุณยังไม่แน่ใจหรือเปล่า

รับ การตรวจสอบตามข้อกำหนดฟรี เพื่อดูว่าคุณต้องการโซลูชันการขอคำยินยอมหรือไม่

เกี่ยวกับเรา

บริษัท Cookie Information จำกัด เราคือผู้นำในการให้บริการ Consent Solution หรือว่า ระบบจัดเก็บการยินยอมของลูกค้า Cookie Information ช่วยเว็บไซต์ของคุณปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในเว็บไซต์และแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ

ข้อมูลติดต่อ

Cookie Information A/S

Kristen Bernikows Gade 4,
1105 Copenhagen K, Denmark

VAT: DK-38758292

Copyright © 2021