Cookie Information & Piwik PRO går samman: Att omforma framtidens digitala marknadsföring

Blogg

Vibeke Specht

06/11/2023

Sammanslagningen av Cookie Information and Piwik PRO öppnar upp ett nytt kapital för digital marknadsföring. Du kan nu få förstklassig samtyckeshantering, webanalys och plattform för kunddata i en integrerad plattform. Genom att förena våra styrkor är vi nu i en än starkare position för att hjälpa dig blomstra i ett integritetsfokuserat digitalt ekosystem.
Innehållsförteckning
report_analysis

All data du behöver i en plattform

Fram tills nu har du varit tvungen att förlita dig på olika plattformar och integrationer för att koppla ihop din data och göra informerade affärsbeslut.

Den integrerade analysplattformen förser dig med komplett, korrekt och compliant data utan samtyckesbegränsningar eller tredjepartskakor. Den låter dig dessutom kringgå webbläsarbegränsningar som Intelligent Tracking Prevention eller ad-blockers eftersom den upprätthåller de högsta standarderna för data-privacy och säkerhet.

Genom data-anonymisering får du åtkomst till attribution, hur sidorna presterar, och användares beteende när samtycke saknas – då samtycke givits kan du samla in data som vanligt.

Hantera paradoxen mellan privacy och personalisering

I en privacy-first värld står marknadsförare inför nya paradoxer:

Å ena sidan kräver konsumenter privacy

84
84% är oroade över deras persondata.

85% vill inte handla hos ett företag som de misstror ur ett integritetsskyddsperspektiv.

8 av 10 konsumenter

anser att hur ett företag använder persondata speglar hur företaget behandlar och respekterar dem.

Men de förväntar sig också en personlig digital upplevelse

73

73% förväntar sig att företag förstår deras unika behov och förväntningar.

91

91% säger att de är mer benägna att handla hos varumärken som förser dem med relevanta erbjudanden och rekommendationer.

7 av 10 konsumenter

förväntar sig personlig interaktion och 76% blir frustrerade om de inte får det.

De flesta företag genererar analysdata genom tredjepartskakor och andra spårnings-tekniker på deras webbplatser och applikationer. Tillförlitligheten hos denna data är avhängig användares samtycke.
Men då samtycke låter dig samla in persondata kan du inte förvänta dig att alla ska samtycka till cookies: beroende på industri är samtyckegrader över 70% ovanliga, vilket betyder att du tappar mycket data.
Lösningen? Att byta fokus från en marknadsföringsstrategi som fokuserar på tredjepartskakor till en first-party-datastrategi som ger din verksamhet unika fördelar.

Förbered dig på en cookie-lös framtid 

Tredjepartskakor har länge varit grunden i digital marknadsföring. Men på grund av ökande integritets- och säkerhetsprioriteringar har åtgärder vidtagits under de senaste åren för att hindra spårning med tredjepartskakor.

Apple var den första som började blockera tredjeparts-cookies i dess webbläsare, Safari, vilket snabbt följdes av Firefox. Google kommer fasa ut sitt stöd för tredjepartscookies under 2024. Därutöver har Apple nyligen börjat blockera Google Analytics och Tag Manager.

Även om detta orsakar oro bland annonsörer, har datadrivna team redan börjat utforska alternativ. Data som ditt företag samlar in och äger – även känd som förstapartsdata – är ett av dem. Det finns enorma värden att inhämta från en first-party-strategi, vilket gör det till framtidens digitala marknadsföring.
data_process

Ta tillbaka kontrollen över din data 

Tiden är inne för att tänka om och börja samla in förstapartsdata. En sådan strategi placerar dig före konkurrensen, hjälper dig bygga förtroende och få starka relationer med dina kunder, och ge dig tillgång till unika datapunkter och insikter som kommer att gynna ditt företag avsevärt.
När du använder stora annonsplattformar som Google, Meta och Amazon köper du tillgång till data och konsumentinsikter. Denna data är vad de flesta företag använder för att optimera sina marknadsföringsinsikter.
Utöver den annalkande utfasningen av tredjepartskakor finns det också andra nackdelar att förlita sig på data från dessa stora plattformar:
  • Den stora annonsplattformens affärsmodell bygger på att göra deras data och insikter tillgänglig för alla.
  • Detta innebär att du och dina konkurrenter kan komma åt samma data. I slutändan försvagar detta din förmåga att konkurrera på marknaden.
  • Datan är generisk, vilket innebär att den inte är lika värdefull för alla – även om kostnaden är densamma.
  • Kostnaderna ökar på grund av ökad konkurrens, och du äger inte datan du betalar för, vilket gör förvärv av tredjepartsdata till en potentiell kostsam återkommande utgift.

Din konkurrensfördel är first-party data

Förstapartsdata genereras från dina egna on- och offline-källor, till exempel användarinteraktioner på dina webbplatser och appar – som formulär, produktvisningar, sök på sidan eller personliga evenemang och säljsamtal.

Förstapartsdata låter dig verka på ett integritetsmedvetet och kostnadseffektivt sätt, vilket löser vissa vanliga och kritiska hinder:
  • Att vara blind när användaren väljer bort cookies
  • Utfasningen av tredjepartscookies
  • Browserbegränsningar som Intelligent Tracking Prevention eller ad-blockers.
  • Ökade annonskostnader och beroende av tredjepartsleverantörer
Förstapartsdata innehåller ovärderlig information om kundresan, vilket gör det användbart för att analyser vad användare gör på din webbplats och optimera svaga punkter.
Att generera din egen förstapartsdata kommer med en lång lista fördelar, inklusive:
icon-circle

Dataägarskap

Med förstapartsdata sitter du vid ratten. Du äger, kontrollerar och har direkt tillgång till din data. Detta är en stor fördel i en värld där data är guld.

icon-circle-2

Privacy och compliance

Det finns ingen mellanhand – du är personuppgiftsbiträdet (data processor). Det hjälper dig att säkerställa regelefterlevnad på integritetsskyddsområdet. När du vet exakt var och hur data samlas in och används kan du också vara mer transparent för dina användare.
icon-circle-3

Anpassning

Skräddarsydda insikter finns inom din räckvidd. Förstapartsdatan kan anpassas för din organisations unika behov.
marketing
Långsiktig kostnadseffektivitet
Även om det kan finnas en initial investering, kan det på lång sikt vara mer kostnadseffektivt att äga din analysinfrastruktur.
digital
Bättre datasäkerhet
Du kontrollerar din datas säkerhet. Med färre involverade parter finns det mindre risk för felaktig hantering av data eller överträdelser.
icon-circle-6
Datakonsekvens
Håll din data beständig och lätt att jämföra över tid, det gör din analys robust och dina insikter enklare att agera på.

Upplev potentialen av din nya integrerade analysplattform

Är du redo att nyttja din first-party-data? Det har aldrig varit enklare att samla in och kombinera beteendedata från kundresan online och generera insikter som verkligen kommer att driva affärsbeslut.
Nu kan du få allt du behöver i en integrerad plattform. Du får förstklassiga lösningar, vilka hjälper dig att värna människors integritet och upprätthålla tillitsbaserade relationer. Och du kan ytterligare förbättra din kapacitet att balansera data-privacy med goda marknadsföringsinsikter.

Framtidssäkra din digitala marknadsföringsstrategi och få en konkurrensfördel – börja med att boka ett samtal. Boka ditt samtal här.

Share