Förbättra din marknadsföringsstrategi med en analyssvit som utnyttjar förstapartsdata

Blogg

Vibeke Specht

06/11/2023

Med sammanslagningen av Cookie Information och Piwik PRO kan du nu dra nytta av en framtidssäker analysplattform som gör att du kan analysera och effektivisera kundresor samtidigt som du håller fast vid dina prioriteringar för integritet och regelefterlevnad. Låt oss ta reda på vilka fördelar detta kan innebära för ditt företag.
Innehållsförteckning
journey

Få fullständig insikt i din kundresa

Den senaste utvecklingen inom digital marknadsföring har inneburit nya utmaningar för kvaliteten i den data som ett företag samlar in med hjälp av tredjepartskällor. Hur korrekta uppgifterna är beror i hög grad på externa faktorer, t.ex. cookies från tredje part (som fasas ut 2024), regler som påverkar hur man ska samla in användarnas samtycke (t.ex. den senaste Digital Markets Act) och webbläsarbegränsningar (t.ex. ITP).

För att behålla konkurrenskraften i denna nya digitala värld är det dags att leta efter alternativa sätt att samla in insikter, som är mindre beroende av en tredje part. Börja utnyttja din egen förstapartsdata och få fullständiga och korrekta insikter. Allt detta samtidigt som ni respekterar de högsta standarderna för integritet.

Hur är detta möjligt?
Genom anonymisering av data.
När användarna säger nej till cookies kan du fortfarande få värdefull information om deras beteende på din webbplats, hur de interagerar med ditt innehåll eller om de konverterar eller inte – bara i anonymiserad form istället. Det är en stor fördel som gör att du kan fatta mer välgrundade affärsbeslut och utvärdera effekten av dina marknadsföringsinitiativ.

journey

Data som är lätta att förstå och ger underlag för välgrundade beslut

Många tillgängliga analysverktyg erbjuder dig samplad data. Detta ger dig inte hela bilden och kan leda till felaktiga slutsatser som påverkar resultatet av din digitala marknadsföring.

Du har tillgång till data i rå form, vilket ger dig full kontroll över hur du vill anpassa och visualisera dina insikter – du kan bygga dina egna dashboards som presenterar data på det sätt som ger mest värde för dig och de relevanta intressenterna.

Ett annat plus är att du kan ta farväl av tråkiga processer för dataexport. Dina rådata kan sömlöst överföras till verktyg för business intelligence och visualisering (som Power BI eller Looker Studio), utan att några ytterligare plugins krävs.

Bonusen?
Data lagras under en längre tid än vad du får med andra analysverktyg. Du får 14 månader som standard, och detta kan förlängas till 25 månader eller ännu mer med en Enterprise-plan.

report_analysis

Sömlösa integrationer för effektiv digital marknadsföring

Att byta till ett analysverktyg som är privacy-by-design innebär inte att du behöver kompromissa med resultatet av dina marknadsföringskampanjer. Du har direkt tillgång till en helt kompatibel Tag Manager som fungerar på samma sätt som du är van vid. Du har full kontroll över den data du samlar in, och du kan enkelt se till att taggarna bara aktiveras när det finns ett lämpligt samtycke.

Utöver detta får du också tillgång till en kunddataplattform. Detta gör att du kan skapa relevanta målgrupper och aktivera dem över dina marknadsföringskanaler. Du kan integrera data från var som helst och använda plattformen för att segmentera baserat på beteende (även kundinteraktioner i realtid) och använda dessa segment på ett bra sätt, så att du når rätt personer vid rätt tidpunkt.

Du kan fortsätta att använda Google-produkter (som Google Ads, Google Search Console), automatiseringsverktyg (som Zapier) och ditt föredragna CMS (till exempel WordPress, Wix eller Squarespace).

Garanterad efterlevnad av dataförordningar som GDPR & CCPA

Det finns många förordningar som reglerar hur du ska samla in, lagra och behandla personuppgifter. Men har du alltid kontroll över vad som händer med dessa data i din nuvarande digitala marknadsföring? En stor majoritet av företagen förlitar sig fortfarande på data från tredje part för sin annonsering, men denna typ av data är ofta begränsad eftersom dess kvalitet beror på externa faktorer.

En analysplattform som hjälper dig att utnyttja din förstapartsdata (den du äger och inte delar med någon annan) kan hjälpa dig att få unika och korrekta insikter om din kundresa, utan de potentiella integritetsrisker som är förknippade med tredjepartsdata.

Kombinera detta med fördelar som säker EU-hosting (bland andra platsalternativ) för dina data och enkel integration med din plattform för hantering av samtycke (särskilt när du använder Cookie Information som din lösning för webbsamtycke) för att framtidssäkra din marknadsföring och säkerställa att du har tillgång till fullständig och kompatibel data utan begränsningar på grund av strängare regler.

report_analysis_flatline

Övergång till en strategi för förstapartsdata med en integrerad analyssvit

Genom att samla in och utnyttja förstapartsdata får du full kontroll över dina kunders data samtidigt som du respekterar användarnas integritet och datasäkerhet. Och det är utan tvekan framtiden för digital marknadsföring.

Det är enklare än någonsin att komma igång, eftersom du kan få allt du behöver för att hantera dina kunddata på ett ställe: samtyckeshantering i världsklass, webbanalys, en tag manager och en kund-dataplattform.

Din resa mot korrekta kundinsikter börjar med ett samtal – boka ditt här.

Share