Tilby dine kunder en GDPR-løsning for sine nettsteder 

Cookie Informasjon opplever stor interesse fra webbyråer og andre som utvikler og drifter nettsteder. Det som etterspørres er løsninger og rådgivning som sikrer at kundenes nettsteder er i tråd med personvernregelverket.

Vi har derfor utviklet et partnerprogram som gjør at dere får tilgang til en rekke digitale løsninger som sikrer at deres kunder overholder EU-lovgivningen innenfor GDPR og ePrivacy for sine nettsteder og app’er. Vi bidrar også med drift, kompetanse, rådgivning og lokal tilstedeværelse.

Vi samarbeider med mange advokatfirmaer og webbyråer – og vi vil også meget gjerne samarbeide med dere.