Hva oppnår du?

Med en samtykkeløsning fra Cookie Information kan du innhente samtykker som tilfredsstiller kravene i GDPR og ePrivacy for dine nettsteder.

  • Mange forskjellige cookie banner/pop up templates
  • Ubegrenset antall samtykker
  • Auto-generert Cookie Policy basert på scanning av dine nettsteder
  • Mer enn 40 språk
  • Advansert rapportering av samtykker og cookies
  • Virker med alle CMS-systemer

Benyttes globalt av store og små selskaper.
Håndterer for tiden 6,000,000,000 samtykker pr år.

card logoes white