Belgisch bedrijf krijgt €50.000 boete voor schending van de AVG

Blog
De Belgische toezichthouder op de gegevensbescherming heeft het bedrijf Family Service een boete van 50.000 euro opgelegd voor het verspreiden van persoonsgegevens zonder geldige toestemming.
Table of Contents

Marketingbedrijf beboet met €50.000

Op 28 januari 2021 heeft de Belgische toezichthouder op de gegevensbescherming een boete van 50.000 euro opgelegd aan het bedrijf Family Service voor verschillende schendingen van de AVG.

Uit een onderzoek naar aanleiding van een klacht over het gebruik van “roze doosjes” met gesponsorde cadeaus, heeft de Belgische toezichthouder vastgesteld dat Family Service persoonsgegevens van meer dan 1 miljoen klanten – waaronder kinderen – aan derden had overgedragen zonder daarbij toereikende informatie te verstrekken of geldige toestemming van de gebruikers te verkrijgen.

Gegevens delen zonder toestemming

Family Service is een marketingbedrijf dat roze doosjes uitdeelt met daarin speciale aanbiedingen en infobladen voor aanstaande ouders.

Na een klacht begonnen de autoriteiten een onderzoek naar het bedrijf dat persoonsgegevens aan derden doorgaf zonder daarvoor geldige toestemming te krijgen van de klanten.

Ook werden de ouders niet voldoende geïnformeerd over welke gegevens werden verzameld, voor welk doel dat gebeurde en wie ze zou gaan verwerken.

De inzameling van gegevens werd overigens niet op een duidelijke manier kenbaar gemaakt aan de gebruikers.

Bovendien werden de doosjes verspreid via gynaecologen en ziekenhuizen, waardoor de gebruikers de indruk kregen dat het van de overheid kwam, en niet van een commercieel bedrijf dat zich vooral toelegt op de handel in persoonsgegevens.

De autoriteit voor gegevensbescherming achtte de toestemming niet geldig, omdat deze niet duidelijk werd meegedeeld, niet specifiek was (aangezien de toestemming automatisch de overdracht van gegevens inhield), en niet uit vrije wil was verleend (aangezien het ontbreken van de toestemming het verlies van bepaalde voordelen inhield).

De toezichthouder op de gegevensbescherming waarschuwt andere bedrijven

Bij de berekening van de boete hielden de autoriteiten rekening met de ernst van de overtreding — het ging om ongeveer 21% van de Belgische bevolking, waaronder persoonsgegevens van kinderen — en dat de persoonsgegevens verkocht werden met het oog op financieel gewin.

De Belgische toezichthouder verzocht Family Service om bij het verzamelen, delen en verwerken van persoonsgegevens op het internet de voorschriften van de AVG in acht te nemen.

Bovendien waarschuwde de autoriteit andere bedrijven die uit winstbejag persoonsgegevens verzamelen en verspreiden. Zij speuren steeds meer naar bedrijven die zich mogelijk niet aan de AVG houden.

Hoe verkrijgt u geldige toestemming?

Checklist voor het verzamelen van
geldige toestemming voor cookies