Plugin

WordPress

รับโซลูชันขอความยินยอมและคุกกี้ป๊อปอัปสำหรับ WordPress CMS ของคุณ ใช้งานง่าย

Plugin เชิงลึก

PDPA ปลั๊กอินนี้จะติดตั้ง Consent Solution บนเว็บไซต์ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Plugin จะเพิ่ม script ที่จำเป็นและ SDK ไปที่การติดตั้ง WordPress

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ฟังก์ชั่นและใช้งานของปลั๊กอินนี้ได้ กรุณาลงทะเบียนใส่ชื่อ domain ของคุณในแพลตฟอร์มของเรา

Wordpress-Logo

ลักษณะหน้าตา

  • เปิดใช้งานสำหรับ IAB
  • Autoblocking of youtube & vimeo videos

คู่มือการติดตั้ง

ขั้นตอน 1

เข้าสู่ระบบ WordPress panel ที่นี่  yourdomain/wp-admin

loginPage

ขั้นตอน 2

หากต้องการเพิ่มปลั๊กอิน WordPress โซลูชันการขอความยินยอม ให้ไปที่: Plugins -> Add New

AddNewPlugin

ขั้นตอน 3

ค้นหาปลั๊กอิน WordPress ของเรา: Cookie Information – โซลูชันการขอความยินยอม คลิก: Install จากนั้น: Activate

InstallNewPlugin

ขั้นตอน 4

เมื่อติดตั้งและเปิดใช้งานปลั๊กอินแล้วกรุณาไปที่ลักษณะที่สร้างขึ้นใหม่ในเมนูแถบด้านข้างของคุณ: Cookie Information

GoToMenu

อย่าลืมลงทะเบียน
โดเมนของคุณก่อนใช้งาน

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้ extension ของเราใด คุณต้องมีบัญชีที่ลงทะเบียนกับเรา