อธิบายนโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้คืออะไร

นโยบายคุกกี้ที่ดีคืออะไร? แล้วคุณจะเขียนอย่างไร? มาดูพื้นฐานกันดีกว่า

นโยบายคุกกี้คืออะไร?

Cookie Policy คือนโยบายคุกกี้ที่ถูกจัดทำขึ้นเพื่อแจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบเกี่ยวกับคุกกี้ที่เว็บไซต์ของคุณใช้อยู่ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้ประเภทใดที่รวบรวม วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาที่คุกกี้จะยังคงถูกเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้เยี่ยมชม โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ โดยทั่วไปนโยบายคุกกี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยส่วนมากมักจะจัดทำในรูปแบบเอกสารที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์ ตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์กรที่ใช้คุกกี้ต่างๆ ต้องมีนโยบายคุกกี้ที่เข้าถึงได้บนเว็บไซต์กับการอัปเดตข้อมูลรายละเอียดกับคุกกี้ต่างๆที่ใช้ เพื่อแจงประโยชน์และมีความโปร่งใสให้แก่เจ้าของข้อมูลหรือผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณ ลิงค์: คุกกี้คืออะไร? ลิงค์: PDPA และคุกกี้

รายการตรวจสอบนโยบายคุกกี้

จะสร้างนโยบายคุกกี้บนเว็บไซต์ได้อย่างไร?

คุณต้องใช้นโยบายคุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่?

คำตอบก็คือ “ใช่” ตามกฎหมาย ยากไหม? “ง่ายมาก”

ด้วยโซลูชันจาก Cookie Information คุณสามารถรับหรือสร้างนโยบายง่ายๆอย่างมืออาชีพถูกต้องตาม PDPA

เราจะสแกนเว็บไซต์ของคุณเพื่อค้นหาคุกกี้และตัวติดตามอื่นๆ ทั้งหมด ข้อมูลนี้จะเขียนลงในนโยบายคุกกี้ของคุณโดยอัตโนมัติและจะอัปเดตทุกครั้งที่คุณต้องการสแกนเว็บไซต์ อย่างเช่น สแกนต่อเดือน สัปดาห์ หรือทุกวัน สามารถเลือกได้

ด้วยโซลูชันจาก Cookie Information รวมถึงนโยบายคุกกี้ที่ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ซึ่งสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามการสแกนเว็บไซต์ที่คุณต้องการ

ข้อมูลคุกกี้กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลครบถ้วนที่ผู้เยี่ยมชมหรือเจ้าของข้อมูลต้องการรู้ หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุกกี้ เราสามารถช่วยได้ด้วย

นอกจากนั้นผู้เยี่ยมชมของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือถอนความยินยอมในนโยบายได้เช่นกัน ตามกฎหมายพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ลองใช้วันนี้ฟรี!

ระบบจัดเก็บการขอความยินยอมของ Cookie Information รวมทุกอย่าง เช่น: