Priser

Du får alltid de 30 första dagarna gratis — sätt igång helt kostnadsfritt nu!

Regelefterlevnad för webbplatser

En professionell cookie pop-up, en anpassad cookie-policy, säker lagring av samtycken, och regelbundna automatiska skanningar av webbplatsen för att försäkra kontinuerlig regelefterlevnad.

Professionell

För företag och professionella som arbetar med dataintegritet och regelefterlevnad.

Priset beror på hur ofta vi skannar din webbplats och hur många sidor den har.

Sidor
Veckovis skanning
Månadsvis skanning
Fler än 5000

53 €

49 €

Upp till 5000

35 €

30 €

Upp till 500 €

15 €

12 €

Priset nedan är per domän, per månad upp till och med 50 000 besökare i månaden.

Bra tillägg och tilläggstjänster

Lägg till Compliance Dashbord för att aldrig missa data och Schremes II bevakning.

+ 19 / månad

Uppgradera till ett Personligt serviceavtal och få skräddarsydd kundsupport titt.

Skräddarsydd plan

För företag och offentlig sektor med behov av en skräddarsydd lösning för regelefterlevnad.

Låt GDPR bli en integrerad del av hur din webbplats fungerar. Så du uppnår den regelefterlevnad du bestämt dig för att ha. På Cookie Information integrerar vi regelefterlevnaden i alla delar av din webbplats och dina appar. Det inbegriper alla de verktyg du använder och människorna som använder dem. Du får således en komplett lösning som förser dig med en stabil och pålitlig regelefterlevnad.

Är du webbyrå eller återförsäljare?
Hjälp dina kunder och skap tillväxt i ditt företag med vårt Partnerprogram

Regelefterlevnad för mobila appar

Applicera en lösning för regelefterlevnad för din mobilapp med vårt SDK.
Försäkra GDPR-efterlevnad på din app.

Native SDK för mobilapp

För företag med en mobilapp som vill att den ska vara helt i enlighet med vad GDRP kräver.

1,500€/år

FAQ

Vår plattform är integrerat med ett betalsystem som hanterar din prenumeration. För att göra det så smidigt som möjligt för dig sker betalningen genom ditt betal- eller kreditkort. Föredrar du att betala med faktura? Kontakta vår support på: support@cookieinformation.com
Du kan lägga till så många domäner som du önskar. Test-domäner kostar ingenting. Det är enbart publicerade domäner – som vi skannar – som kostar.

Antalet som besökare din webbsida varje månad ska korrelera något sånär med siffrorna som ditt verktyg för webbanalys visar.

Det totala antalet månatliga användare är summan av alla besökare från alla dina domäner. Låt oss utgå ifrån att du äger två domäner, domän A och domän B.

Domän A har 10 000 besökare varje månad. Domän B har 2 000 besökare varje månad.

Totalt har du därför 10 000 + 2 000 = 12 000 besökare.

En omräkning sker varje kvartal. Du hittar siffran genom att logga in på ditt konto och gå in på rapporteringsdelen. Här kand du läsa mer om verktyget. (Obs, på engelska.) Ditt pris ökar i enlighet med antalet webbside-besökare: Up to 50 000 per månad = ingår Up to 250 000 + €2 / domän/månad Up to 500 000 + €4/ domän/månad Up to 750 000 + €6 /domän/månad Up to 1 000 000 + €8 /domän/månad Over 1 000 000 + €10 /domän/månad
Ja. Korrekt installerad ser vår lösning till att din webbplats följer GDPR, ePrivacy, CCPA med flera. Plattformen informerar dina användare korrekt om cookies och samlar på ett korrekt sätt in giltiga samtycken.
Ja. En del företag har stora och komplexa portföljer för sina webbsidor. Om du kontaktar vårt sälj-team kommer de att berätta mer om våra skräddarsydda lösningar. Klicka här för att komma till sälj.
Ja. En testmiljö är ett bra sätt att prova de visuella och tekniska funktionerna. Du kan lägga till testmiljöer inne i plattformen.
Många av våra kunder värdesätter möjligheten att få fler insikter i hur deras plattform för regelefterlevnad presterar. Detta erbjuds som ett tillägg i vår Professionella lösning, och ingår i vår Anpassade lösning. Du kan när som helst välja att säga upp tillägget.
Din sida kan skannas för cookies och andra risker mot din regelefterlevnad. En del föredrar dagliga skanningar, andra föredrar månatliga skanningar. Din cookie-policy och din kontrollpanel uppdateras efter varje skanning. Du kan alltid justera skanningsfrekvensen uppåt eller nedåt.
Javist. Du kan välja att skanna din sida på cookies på daglig basis. Din cookie-banner och cookie-policy kommer att uppdateras efter varje scanning.
Skanningdjup har att göra med hur många unika URL:er som din webbsida har. Det vill säga antalet sidor och undersidor som din webbplats har. Hur många sidor vill du att vi skannar? Vi kan skanna varenda URL på cookies och annan spårningsteknik – för att försäkra dig om att din cookie-banner och cookie-policy alltid är uppdaterad.
Det är ett så kallat native SDK för iOS eller Android som arbetar tillsammans med din samtyckesplattform. SDK:et måste implementeras i appen och har ett förbyggt UI som visar samtyckesobjekt och privacy-policy. Den gör det möjligt för dina användare att säga ja eller nej till cookies. Och den lagrar alla samtycken lokalt och i vårt back-end.
Ja. Mobillösningen är konstruerad både för Android och iOS. Den äldsta iOS versionen som stöds är just nu 12.0. Den stödjer Cocoa Pods. Vi lägger till Swift Package manager (SPM). På Android distribueras det genom Maven Central.
Alla samtycken lagras i vår databas. Vi kan exportera alla samtyckena när helst du behöver dem. Kontakta vår support. En kopia av samtycket (eller icke-samtycket) lagras också på varje klients enhet, i “user standards/shared storage”.
Vårt SDK är kompatibelt med hybrida lösningar, men vi erbjuder inte just nu “wrappers” eller teknisk support.

Features

Website Consent Solution

 • Customization of Cookie Banner
 • 42 Languages
 • Automatic Cookie Scan
 • Automatic Cookie Blocking
 • Automatic Data Processor and Cookie Descriptions
 • Administration & Storage of Consents
 • Google Consent Mode
 • Consent Reporting
 • Compliant Cookie Banner
 • Privacy Controls
 • Knowledge Base with 10.000+ Cookies and Data Processor Descriptions
 • Up-to-date and Compliant Consent and Privacy Texts
 • Flexible Designs /Customizable HTML and CSS
 • Shared Consent between Domains
 • Access to Support Team via Chat, Email, Phone, Ticket
 • IAB TCF Certified
 • Web Accessibility optimized
 • Up to 50.000 Users per Month
 • Encrypted Security
 • Easy Deployment on your Website
 • White-list Strictly Necessary Cookies
 • Cross-browser Support
 • Legal Frameworks: CCPA & GDPR & ePrivacy
 • UI Customization: Logo, Font Styles and Layers
 • Ticket and Chat Support

Compliance Dashboard

 • Advanced Consent Reporting
 • Advanced Compliance Reporting
 • Data Retention Monitoring
 • Schrems II Monitoring

Service Agreements

Free (default)

 • Access to Support Team via Chat, Email, Phone, Ticket
 • Access to Support Centre

Managed Compliance Basic

 • Access to Team via Chat, Email, Phone, Ticket
 • Access to Support Centre
 • Dedicated Compliance Manager
 • Compliance Recommendations (twice a year)

Managed Compliance Advanced

 • Access to Team via Chat, Email, Phone, Ticket
 • Access to Support Centre
 • Dedicated Compliance Manager
 • Compliance Recommendations (4 times a year)
 • Platform Training
 • Ad-hoc meetings

Managed Compliance Enterprise

 • Access to Team via Chat, Email, Phone, Ticket
 • Access to Support Centre
 • Dedicated Compliance Manager
 • Compliance Recommendations (4 times a year)
 • Platform Training
 • Ad-hoc meetings
 • In-house Implementation
 • Cookie Classification 

Mobile App Consent Solution

 • Native iOS SDK and Native Android SDK
 • Custom Developer APIs
 • Customization of the Banner
 • 42 Languages
 • Unlimited Consents and Pageviews
 • Administration & Storage of Consents
 • Support technical implementation

Funktioner

Regelefterlevnad för webbplatsen

 • Anpassning av banner
 • 42 språk
 • Automatiserad cookie-skanning
 • Automatiserad cookie-blockering
 • Automatiserad databearbetning och cookie-beskrivningar
 • Administration & lagring av samtycken
 • Google consent mode
 • Samtyckesrapportering
 • Juridiskt korrekt samtyckes-widget/pop-up
 • Widget för “privacy control”
 • Kunskapsbas med data på 10,000+ cookies
 • Processorbeskrivning
 • Regelriktiga samtyckestexter som är ajour
 • Flexibel design/anpassningsbar HTML och CSS
 • Delat samtycke mellan olika domäner
 • Tillgång till support-teamet via chat, epost, telefon eller “ticket”.
 • IAB TCF certifierat
 • Obegränsat antal användare
 • Optimerad webbtillgänglighet
 • Upp till och med 50 000 sessioner per månad
 • Kryptering
 • Enkelt att rulla ut på din webbplats
 • En sk. “white-list” för strikt nödvändiga kakor
 • Cross-browser support
 • Juridsk ramverk: CCPA & GDPR & ePrivacy
 • UI-anpassning: Logo,
 • Fonter och “layers”
 • “Ticket” and chat-support

Kontrollpanel

 • Avancerad rapportering av samtycken
 • Avancerad rapportering av regelefterlevnaden
 • Bevakning av data retention
 • Bevakning av Schrems II

Serviceavtal

Gratis (standard)

 • Tillgång till support-teamet via chat, epost, telefon och “ticket”
 • Tillgång till supportcentret

Hanterad regelefterlevnad – grund

 • Tillgång till teamet via chat, epost, telefon och “ticket”
 • Tillgång till support-centret
 • En dedikerad compliance-manager
 • Rekommendationer kring din regelefterlevnad  – två gånger per år

Hanterad regelefterlevnad – avancerad

 • Tillgång till teamet via chat, epost, telefon och “ticket”
 • Tillgång till support-centret
 • Dedikerad compliance manager
 • Rekommendationer kring din regelefterlevnad (4 gånger per år.)
 • Träning i plattformen
 • Möten ad-hoc

Hanterad regelefterlevnad – enterprise

 • Tillgång till teamet via chat, epost, telefon och “ticket”
 • Tillgång till support-centret
 • Dedikerad compliance manager
 • Rekommendationer kring din regelefterlevnad (4 gånger per år)
 • Träning i plattformen
 • Möten ad-hoc
 • In-house implementering
 • Klassificering av cookies

Regelefterlevnad för mobilapp

 • Native SDK för iOS och Android
 • Anpassat utvecklar API:er
 • Anpassning of bannern/pop-up
 • 42 språk
 • Obegränsat antal samtycken och sidvisningar
 • Administration & lagring av samtycken
 •  Teknisk support vid implementeringen