Hvem kigger med på myndigheders websites?

Blog
Hvem kigger med, når borgerne besøger det offentlige på nettet? På 94% af offentlige myndigheders hjemmesider modtager tredjeparter information om borgernes besøg. Læs rapporten her.
Indhold

Ny rapport fra Cookie Information viser, at offentlige myndigheders hjemmesider i stor stil bruger tredjepartscookies uden først at indhente et gyldigt samtykke fra borgerne.

På 94% af de offentlige myndigheders hjemmesider kan borgerne forvente, at tredjeparter lagrer og læser personlige informationer om deres besøg på siden.

I 77% af tilfældene foregår dataindsamlingen med henblik på profilering af borgeren til markedsføring.

Det sker, uden borgeren er blevet informeret om dataindsamlingen eller har givet gyldigt samtykke hertil.

Samlet set er de offentlige myndigheders hjemmesider muligvis en af de største leverandører af information om danske borgere til BigTech virksomhederne, som anvender informationerne kommercielt.

Hvem modtager information om borgernes besøg på offentlige sider?

Denne rapport undersøger, i hvor stor grad tredjeparter modtager information om borgernes besøg på offentlige myndigheders hjemmesider.

Hele rapporten kan downloades her: 

Hvad skal offentlige hjemmesider handle på?

Idet tidligere instrukser fra Erhvervsstyrelsen (ang. cookieloven og GDPR) igennem flere år ikke er blevet fulgt, er det vores vurdering, at der er behov for, at kommuner, regioner, statslige myndigheder og organisationer får implementeret en cookieløsning på deres hjemmesider, der:

  • informerer borgerne om cookies;
  • indhenter gyldigt samtykke;
  • sikrer at relevant databehandling først finder sted efter samtykket er givet;
  • sikrer et overblik over hvor lang tid borgeren bliver tracket;
  • giver indblik i overførsler til usikre tredjelande;

Ellers er der risiko for, at borgernes tillid til den offentlige digitalisering undermineres.

Hvordan har vi gjort?

Dataindsamlingen er foretaget i februar 2019, og i den indgår 154 tilfældigt udvalgte danske offentlige myndigheders hjemmesider.

Cookie Informations scanningsteknologi er anvendt til at identificere og analysere, hvilke cookies de offentlige myndigheders hjemmesider gemmer i borgernes browser; hvilke formål disse cookies har; og hvilke tredjeparter der modtager information om borgernes besøg ved at læse informationen i disse cookies.

Du kan altid booke et møde med Cookie Information, hvis du vil vide mere om, hvordan din offentlige myndigheds hjemmesider kan overholde cookieloven og GDPR.

Book et compliancemøde

Overholder din virksomhed eller offentlige myndighed de nye cookieregler fra Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet? Book et møde og vi tager en snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at blive compliant. 

Cookieinformation Team