Google Consent Mode

För att kunna använda Googles produkter tillsammans med en cookie-plattform, det vill säga en consent management plattform, finns Google Consent Mode.

Med Consent Mode kan din webbplats hämta insikter i hur bra dina digitala kampanjer är på att locka leads och driva konvertera, även när användare inte accepterar kakor.

Consent Mode är lätt att integrera med vår plattform. Här berättar vi hur konceptet fungerar.

Innehållsförteckning

Träffa rätt med Google Consent Mode

Vad är Google Consent Mode?

Google Consent Mode är ett API som utvecklades av Google 2020.

Den ger dig mer flexibilitet när du använder Googles produkter tillsammans med en cookie-plattform, det vill säga en samtyckes-plattform.

Consent Mode kan användas för att ändra hur Googles-produkter ska bete sig baserat på om besökaren tackat ja eller nej till cookies.

I praktiken innebär det att du kommer kunna mäta konverteringar samtidigt som dina taggar beter sig på ett korrekt sätt i förhållande till vilka cookies besökarna gett samtycke till.

*Consent Mode är inte en metod för att ”kringgå” kakor: API:et syftar till att respektera slutanvändarnas samtycken och erbjuda alternativa mätmetoder.

Hur fungerar Google Consent Mode?

Google Consent Mode utnyttjar 5 taggar för att styra beteendet hos cookies och Google-taggar.

 • ad_storage
 • analytics_storage
 • functionality_storage
 • personalization_storage
 • security_storage

När en användare besöker din webbsida kan hon eller han antingen säga ja eller nej till cookies.

Consent Mode tar då emot informationen direkt från Cookie Informations plattform för samtycke.

Baserat på besökarens beslut att ge samtycke till kakor eller inte kommer Google Consent Mode använda två separata strängar:

När samtycke har lämnats kommer de tillhörande taggarna fungera som vanligt och du kan använda dig av Google Ads och Google Analytics kakor för mätningar och remarketing (precis som vanligt).

Om användaren inte säger ja använder samtyckesläget pingar för att kommunicera det:

Händelser som pingas:

 • Samtyckesstatus: Pingar skickas från varje sida som en användare besöker (inklusive när ett samtycke ångras eller tas bort) för varje cookie-kategori.
 • Konverteringar: Om en konvertering sker skickas pingar för att informera om att detta ägt rum.
 • Google Analytics: Pingar skickas på sidor där Google Analytics har implementerats – alla besök och händelser loggas.

Även fast du kanske förlorar möjligheten att få detaljerad data om dina besökare för remarketing och personlig reklam, kommer du fortfarande kunna mäta konverteringar från Ads-kampanjer och webbplatstrafik.

Källa: Googles blogg – Measure conversions while respecting user consent choices

hur fungerar google consent mode | Cookie Information
Ett exempel på hur Consent Mode fungerar tillsammans med respektive utan consent mode
Att använda Google samtyckesläge med Google Ads

Att använda Consent Mode med Google Ads

Att kunna attribuera konverteringar till den kampanj som drev användarna till webbplatsen är viktigt. Eftersom det gör så att du som annonsör kan budgetera och optimera kampanjer i enlighet med vad som fungerar bäst.

Med Consent Mode kan du nu få insyn i konverteringsdatan när användare nekar till annonser/marknadsföringskakor.

Taggen “ad_storage” styr beteendet hos kakor för reklamsyften, bland annat konverteringsmätning.

Beroende på användarens samtyckesval kommer taggen ställa in att marknadsföringskakor ska användas som vanligt eller attribuera konverteringar genom att använda pingar.

Med Consent Mode kommer din webbplats fortfarande kunna registrera och mäta konverteringar från Google Ads, Campaign Manager, Display & Video 360 och Search Ads 360, samtidigt som dina användares integritet respekteras.

Google uttrycker det så här. Säg att någon besöker din webbplats och gör en konvertering. Om den användaren godkänner kakor, inklusive marknadsföringskakor, i din popup för kakor, kommer rapporteringen fortsätta som vanligt. Om användaren inte godkänner kakor, så kommer taggen ad_storage justeras och inte läsa/skriva några marknadsföringskakor. Du kommer fortfarande få data över konverteringar, men på en aggregerad, eller övergripande, nivå,.

Att använda Consent Mode med Google Analytics

Consent Mode fungerar också med Google Analytics.

Analytics kommer också respektera dina användares samtyckesval för reklam/marknadsföringskakor. Om din användare inte samtycker till marknadsföringskakor kommer Google Analytics inte läsa eller skriva reklamkakor, vilket innebär att funktioner som bygger på signaler från Google, t.ex. remarketing, avaktiveras.

Google introducerar även taggen analytics_storage som styr användningen av analys-/statistikkakor. Som med ad_storage baseras den på de beslut om samtycke din användare har fattat.

Taggen justerar datainsamlingen beroende på om användaren samtycker till analys-/statistikkakor.

Om användaren godkänner analys-/statistikkakor kommer kakor användas och spårningen fortsätter som vanligt. All data kommer hämtas av Google Analytics.

Om användaren inte samtycker till analyskakor (och marknadsföringskakor) så kommer inga kakor knutna till Google Analytics användas.

Däremot kommer pingar utan kakor skickas till Google Analytics för grundläggande mätningar och framtida modelleringssyften.

Dessa uppgifter är aggregerade och ger dig enbart information om besökar-antal och sidvisningar, så uppgifterna kan inte användas för remarketing.

Vilka tjänster har stöd för Google Consent Mode?

Consent Mode har stöd för ett flertal Google-produkter, bland annat:

 • Google Analytics
 • Google Ads (Google Ads konverteringsspårning och remarketing)
 • Floodlight
 • Conversion Linker

Det innebär att även om dina användare nekar till kakor så kommer du fortfarande få aggregerad icke-identifierbar data som:

 • Tidsangivelser (besök på webbplatsen)
 • Användaragent (huruvida användare besöker webbplatsen)
 • Hänvisning (hur användarna hamnade på webbplatsen)
 • Annonsklickinformation i URL:et (t.ex. GCLID/DCLID)
 • Boolesk information om samtyckesstatus
 • Slumpmässigt nummer som genereras för varje sidladdning

Med denna data kan du optimera landningssidor, annonsmaterial och budgetar för att dina kampanjer ska lyckas bättre.

Consent Mode fungerar tillsammans med ditt CMP, alltså din “cookie-plattform” eller samtyckesplattform.

Taggarna som Google använder svarar till syfteskategorierna i din cookie-banner:

 • ad_storage → marknadsföring 
 • analytics _storage → marknadsföring
 • functionality_storage →funktionella
 • personalization_storage → funktionella
 • security_storage → nödvändiga

Att komma igång med Google Consent Mode

Men Cookie Informations cookie consent lösning får du en  popup bannern med allt vad det innebär för din webbplats som följer GDPR. Vår plattform ger dig också möjlighet att använda Google Consent Mode, med allt vad det innebär.

Få datan du behöver från Google Analytics och Google Ads. Data som gör det möjligt för dig att mäta hur din content marketing och annonskampanjer går.

Prova vår samtyckeslösning med Google Consent Mode i 30 dagar – helt gratis och utan förpliktelser.

Om du redan har Cookie Informations samtyckeslösning behöver du bara följa denna enkla guide, för att kunna använda Google Analytics och Google Ads.

Länk: Cookie Information-kund – kom igång med Consent Mode här