Wat is een cookie?

Elke website gebruikt cookies — sommige om de website te laten werken, andere voor analyses en gepersonaliseerde advertenties. Maar wat is een cookie nu precies? In dit artikel leggen we uit wat cookies zijn, maar dan vanuit het oogpunt van een websitehouder.
Voldoet uw website aan de AVG?
Gratis audit

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw website worden opgeslagen in de browser van uw bezoeker.

Deze bestanden bevatten gewoonlijk informatie over de taalvoorkeur of de locatie van uw bezoeker, maar kunnen allerlei gegevens bewaren, waaronder ook persoonlijke identiteitsgegevens. De informatie wordt uitgewisseld tussen de browser en de webserver.

Op die manier herinnert de website de instellingen van uw bezoekers wanneer zeuw site opnieuw bezoeken.

Er bestaan verschillende soorten cookies. Hun indeling wordt bepaald door hun vervaldatum, door wie ze worden geplaatst, en hun specifieke functie. Laten we eens nader onderzoeken wat een cookie precies is.

Waarvoor dienen cookies?

Cookies hebben twee functies: ze bevorderen de website-ervaring van uw bezoeker en registreren hun gedrag op uw site.

Ze zijn bedoeld om specifieke informatie te bewaren over het bezoek aan uw site. Als u bijvoorbeeld een webwinkel heeft en uw gebruiker plaatst bepaalde artikelen in het winkelwagentje, dan zal een cookie dat artikel bewaren terwijl de gebruiker verder surft.

Ook kan de gebruiker een andere taal verkiezen – een cookie zal deze informatie onthouden. Zodra de bezoeker naar uw site terugkeert, leest uw website de informatie in de cookies en herinnert ze de gebruikersvoorkeuren.

Cookies hebben echter ook de bedoeling om het gedrag van de gebruikers op uw website en het hele web te volgen. Veel bedrijven die bepaalde software op uw website zetten (Analytics, widgets, add-ons, CRM’s) plaatsen ook cookies op uw site.

Deze cookies zijn meestal niet alleen in uw voordeel, maar worden ook gebruikt om gebruikersprofielen te stellen voor marketingdoeleinden. Deze manier van tracking vormt mogelijk een inbreuk op de privacy van uw bezoekers en is onderworpen aan de regelgeving inzake gegevensbescherming, zoals de ePrivacyrichtlijn, de AVG en de CCPA.

The Digital Services Act enhances transparency and accountability

Hoeveel soorten cookies zijn er?

Er zijn twee soorten cookies: sessiecookies en permanente cookies. Sessiecookies worden in het tijdelijke geheugen opgeslagen en worden gewist wanneer de gebruiker de “sessie” in de browser beëindigt. Dit soort cookie registreert het bezoek aan uw site en voorkomt dat uw site meerdere malen om dezelfde informatie moet vragen – zoals bijvoorbeeld inloggegevens. Permanente cookies worden opgeslagen op het apparaat van uw gebruiker (telefoon, tablet, computer). Deze cookies blijven op het apparaat aanwezig totdat ze hun vervaldatum hebben bereikt. Telkens wanneer uw bezoeker terugkeert naar uw website, verstuurt de browser de in de cookies opgeslagen informatie naar uw site. Deze cookies kunnen gebruikers identificeren. U kunt dit gebruiken voor uw analyse- en CRM-systemen om bezoekers, leads en klanten op te volgen. Om die reden worden zesoms ook tracking cookies genoemd.

Welke informatie wordt door cookies verzameld?

Cookies kunnen allerlei informatie opslaan die specifiek is voor uw bezoeker. Bepaalde informatie levert u gegevens voor uw bedrijf op. Andere informatie valt onder de categorie persoonsgegevens. Ziehier een overzicht:

Gebruikersspecifieke informatie

Gebruikersactiviteit en -gedrag

Illustration

Wie plaatst er cookies op het apparaat van uw gebruiker?

In principe worden cookies ofwel door uw eigen website geplaatst (first-party cookies), ofwel door diensten die in uw site verwerkt zijn (third-party cookies). First-party cookies worden meestal gebruikt voor basisfuncties, zoals de gebruiker ingelogd houden of hun artikelen in het winkelwagentje onthouden. Third-party cookies worden door andere bedrijven geplaatst via uw website. Zij verschaffen u meestal gegevens voor analyses of gepersonaliseerde advertenties. De meeste daarvan verzamelen de persoonlijke gegevens van uw gebruikers om profielen en doelgroepen voor marketingdoeleinden te maken. Voorbeelden van third-party diensten:

Vormen cookies een risico voor de privacy?

Cookies bevatten informatie over het bezoek aan uw website. Sommige van die gegevens vallen onder de categorie persoonlijke gegevens, zoals IP-adressen, identificatiemiddelen, geografische locatie, enz.

Cookies kunnen echter niet worden gebruikt om de computers van de gebruikers te hacken of om schadelijke software over te dragen.

Bedrijven gebruiken tracking-cookies om uiterst gedetailleerde gebruikersprofielen op te stellen voor marketingdoeleinden, d.w.z. om advertenties te richten op specifieke gebruikersprofielen.

Daartoe gebruiken veel websites diensten van externe partijen, zoals bijvoorbeeld de deelknop van Facebook, waarmee Facebook de activiteit van de gebruiker over het hele internet kan volgen op plaatsen waar andere deelknoppen zijn ingebouwd.

Op basis van die gegevens kunnen Facebook en andere advertentienetwerken de gebruikers gerichte advertenties sturen op basis van het bezoek aan de website, de voorkeuren, en een heleboel andere criteria.

Om die reden is het gebruik van cookies en de gegevens die zij verzamelen en verwerken sterk gereglementeerd.

Link:  Wat zijn de regels inzake cookies?